Annonce
forside

Vi skal have en god folkeskole - også i Aabenraa

Læserbrev: Der er noget alvorligt galt med skolevæsenet i Aabenraa Kommune. Når både lederen af Hjordkær Skole og lederen af Tinglev Skole fratræder samtidig. Og når presset på skolerne nu er blevet så stort, at ledere og ansatte ikke kan stå inde for kvaliteten, så er det på tide at lave noget om.

Det er selvfølgelig i første omgang en opgave for byrådet, der simpelthen er nødt til at prioritere folkeskolerne højere. Men der er også ting, vi kan gøre nationalt for at give skolerne mere frihed og råderum. Det er eksempelvis Radikale Venstres plan at ophæve bindingerne på den såkaldt understøttende undervisning, så den enkelte skole frit kan vælge, hvordan disse timer skal bruges. Der bliver dermed bedre muligheder for en lidt kortere skoledag og en ekstra lærer i klassen, der hvor behovet er størst. Samtidig skal vi se på reglerne for inklusion af børn med særlige behov og sikre, at der bliver stillet ressourcer til rådighed til efteruddannelse.

At sikre en god folkeskole er en fælles opgave for alle politikere, fra byråd til folketing og på tværs af alle partier. Det er vi simpelthen nødt til at gøre bedre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce