Annonce
Danmark

Vi skal være i stand til at genopstarte og drifte samfundet analogt

Annonce

Med coronavirusen oplever vi i Danmark på ny, hvordan samfundets funktioner og institutioner i vid udstrækning opretholdes digitalt, hvor mange ansatte i det offentlige og landets virksomheder arbejder hjemmefra.

Fysiske møder erstattes igen af videomøder, ligesom internettets i forvejen store rolle bliver stadig større. Uden internettet ville samfundet have været tæt på at blive helt og aldeles handlingslammet.

Hvor internettet er afgørende og helt forudsættende for den videre drift af samfundets funktioner og institutioner under coronakrisen, vil selvsamme internet paradoksalt nok kunne blive et problem for opretholdelsen af samme ved et større eller fuldskala angreb på de offentlige institutioner og kritiske infrastruktur.

Preben Bonnén

Som det er tilfældet med coronapandemien, vil samfundet kunne lægges ned og lammes i en kortere eller længere periode. Af samme årsag vil det være af vital betydning at forberede sig på den omvendte situation, nemlig hvordan samfundet vil kunne genopstartes og driftes analogt, indtil en tilbagevenden til normal digital drift er muligt.

Indtil videre har Danmark været forskånet for et storstilet cyberangreb på landets institutioner og kritiske infrastruktur. Men ligeså hurtigt og overraskende landet blev overvældet og lukket ned af coronapandemien, ligeså hurtigt og overraskende vil landet kunne blive lukket ned ved et storstilet cyberangreb på offentlige institutioner og den kritiske infrastruktur.

I modsætning til krisen med coronavirusen, som man vidste ville ramme landet, dog ikke på daværende tidspunkt i hvilket omfang og i hvor lang tid, så vil et cyberangreb på landets offentlige institutioner og kritiske infrastruktur kunne sættes ind hårdt og uden varsel, og med ditto store menneskelige og økonomiske konsekvenser, som følger heraf.

At forberede sig på en epidemi eller pandemi er vanskelig, idet behandlingsmulighederne oftest vil være begrænsede eller ikke eksisterende.

Modsat vil samfundet ved et cyberangreb på forhånd kunne have vaccinen klar, hvis samfundet måtte blive lagt ned og handlingslammet. Nemlig ved på forhånd at have fået udarbejdet drejebogen om, hvordan man i en kortere eller længere periode straks vil kunne genopstarte og drifte samfundet analogt.

Meget fokus er indtil videre lagt på forebyggelsen, hvilket er både hensigtsmæssigt og logisk, ikke at forveksle med at det i sig selv vil være tilstrækkeligt.

Ifølge formanden for Europa Kommissionen, Ursula von der Leyen, var vi ikke tilstrækkeligt forberedt til opgaven omkring coronavirus. De forebyggende tiltag var beskedne, og kapaciteten til at afbøde konsekvenserne for lille.

Det samme kan siges om den overhængende fare ved et muligt og ovenud sandsynligt cyberangreb på landets offentlige institutioner og kritiske infrastruktur.

Også på dette område er de forebyggende tiltag om end ikke beskedne så fragmenterede, ligesom kapaciteten til at afbøde konsekvenserne er at betragte som værende (næsten) ikke eksisterende i tilfælde af et vellykket angreb.

At et vellykket cyberangreb kan koste samfundets milliarder, er Mærsk det mest tydelige eksempel på med det angreb, som i 2017 kostede virksomheden 1,9 mia. kr.

Til sammenligning har staten afsat blot 1,5 mia. kr., over en periode på fire år, og det omfatter - vel at mærke - kun statens egne institutioner

Når staten bruger ressourcer på opsætning af et vildsvinehegn mellem den dansk-tyske grænse, skyldes det frygten for afrikansk svinepest, som vil kunne koste dansk landbrug og samfundet milliarder af kroner i tabte eksportindtægter såfremt en eller flere besætninger måtte blive ramt.


Når staten bruger ressourcer på opsætning af et vildsvinehegn mellem den dansk-tyske grænse, skyldes det frygten for afrikansk svinepest, som vil kunne koste dansk landbrug og samfundet milliarder af kroner i tabte eksportindtægter såfremt en eller flere besætninger måtte blive ramt.

Preben Bonnén


Dog er det vurderingen, at de tabte eksportindtægter ikke vil kunne stå mål med de omkostninger, som vil være forbundet med et vellykket cyberangreb på landets institutioner og kritiske infrastruktur.

Det synes derfor endnu mere eller mindst ligeså oplagt også at gardere sig mod et cyberangreb på landets kritiske infrastruktur, det være sig i forhold til forebyggelse og det afhjælpende beredskab.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Gratis julekoncert i Folding Kirke

Annonce