Annonce
forside

Vil byrådet virkelig forspilde chancen

Læserbrev: Vi er i en tid, hvor klimaudfordringen har verdens lederes bevågenhed. En tid hvor naturkatastrofer, stormfloder, storme og kraftig regn i stigende omfang udfordrer mennesker over hele kloden, også i Danmark. Derfor undrer vi os over, at et flertal i Vejen Byråd afviser et ambitiøst vind- og solenergiprojekt, som ville kunne dække en stor del af kommunes elforbrug. Vejen kommune har en mulighed for at profilere sig som klimakommune og give et væsentligt bidrag til klimaforbedring. Et projekt som i øvrigt opfylder de krav som byrådet selv har fastsat. Imidlertid har et flertallet i økonomiudvalget besluttet sig for, at man politisk ikke ønsker sig vindmøller. Hvorfor har byrådet så fastsat retningslinjer i administrationsgrundlaget.

Vi er klar at projektet vil berøre nogle borgere i nærområdet, men det er vel ikke anderledes end når man laver andre anlæg, som f.eks. veje, rundkørsler, biogasanlæg m.v. Det er vores opfattelse, at projektet har så stor betydning for almenvellet, at man må tåle det. Der har udviklet sig en urimelig hetz mod vindmøller, som vores valgte politikere ikke tør stå op i mod.

Det er uambitiøst og visionsløst at byrådet ikke tør går foran i klimaindsatsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce