Annonce
Sydjylland

Efter dyredrab: Vildsvinehegnet bliver ændret

Dette stykke råvildt led en smertefuld død, da det forsøgte at forcere vildsvinehegnet. Foto: Facebook.
Naturstyrelsen vil gøre de øverste 60 centimeter af vildsvinehegnet finmasket på en del af strækningen. Det skal forhindre, at rå- og kronvildt bliver hængende i det.

ARNUM: - Det er få dyr, der bliver hængende i hegnet. Det er kedeligt, når det sker. Vi gør, hvad vi kan for at dæmme op for det.

Sådan svarer skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, i en kommentar til, at der nu igen er fundet et dødt krondyr, der sad fast i vildsvinehegnet på den dansk-tyske grænse.

Fotos og film af dyret er blevet delt på de sociale medier og har udløst kommentarer både fra det slesvig-holstenske jægerforbund, fra lokale og fra folk, der følger udviklingen med det 68 kilometer lange hegn, der netop er blevet gjort færdigt.

Annonce
Desuden sætter vi vildtkameraer op, så vi kan se, om initiativerne har en effekt.

Skovrider Bent Rasmussen.

Møder med lokale

- Vi holder nu informelle møder med jæger og lodsejere på begge sider af grænsen. Vi håber, at det kan give os flere praktiske råd om, hvordan vi forhindrer, at dyr kommer til skade ved hegnet, siger skovrideren.

- Helt konkret arbejder vi nu på, at de øverste 60 centimeter skal forsynes med et trådnet, der forhindrer de springende dyr i at sidde fast med benene. De lokale samtaler skal hjælpe os med at udpege de strækninger, hvor det giver mening at gøre hegnet mere fintmasket.

Kommer svinepesten til Danmark vil en milliardstor eksport til lande uden for EU blive aflyst. Pesten er nu tæt den tysk-polske grænse.

Vildsvinehegnet er ikke ført helt gennem grænselandet. Der er huller ved veje og vandløb. Naturstyrelsen vil forhindre vildsvin i at komme til Danmark gennem hullerne ved at lægge stinkende organisk materiale ud.

- Desuden sætter vi vildtkameraer op, så vi kan se, om initiativerne har en effekt, siger skovrideren. Naturstyrelsen går i gang med den del af projektet efter nytår.

Han bekræfter slesvig-holstenske fagfolks udsagn om, at rådyr og krondyr efter nogen tid vil have vænnet sig til hegnet, og at tilfældene af kvæstede dyr dermed vil aftage.

Dyreflokke vokser

Antallet af krondyr i det grænsenære område ved Frøslev Plantage og Jardelund Mose på den tyske side er steget markant de seneste år. Der er dog Bent Rasmussen ingen planer om at regulere antallet yderligere. Jagten på krondyr på de mange hektar plantage og mose er kongehusets. I det omfang, det ikke gør brug af den, er det Naturstyrelsen, der regulerer antallet af dyr i området.

Vi går igang med at gøre hegnet mere sikkert, lover skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet. Foto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Annonce