Annonce
forside

Vindmøller er fremtiden

Der har været drøftet vindmøller i Kastrup Tiset Enge i mange år.

I oktober 2017 blev der lavet et stort kompromis i byrådet, hvor der blev aftalt, at der kan opsættes 17 nye møller på 130 meter højde til vingespidsen, når de gamle nedtages. Det blev også aftalt en afstand på 10 gange højden i afstand til naboerne.

Reelt var der et flertal i byrådet for at vedtage 25 møller, der kunne være sat op i 2018, men for at få et bredt forlig, blev det til de 17! Alle undtagen de radikale stemte for! De radikale ønskede flere møller, ligesom Enhedslisten.

De 17 gamle møller er snart udtjente, og deres restlevetid er kun 3-7 år, så de skal snart tages ned pga. ælde. Og de 3-4 af de 17 møller står i øvrigt i Tønder kommune!

Nu har en pensionskasse valgt at følge op på byrådets og Folketingets beslutning om flere landmøller. Begge steder med alle partiers opbakning.

I praksis er det lidt skævt overfor de sidste par husstande at overholde afstandskrav på 10 x møllehøjden. Og hvis dem, der ejer de gamle møller ved, at de skal tages ned, før de nye kommer op, så stiger prisen væsentligt - trods de snart skal ned alligevel.

Det sidste forslag fra pensionskassen lever op til ånden i de krav, byrådet og folketinget har vedtaget.

Enhver forsinkelse eller tvivl om godkendelsen er derfor brud på det forlig, byrådet har vedtaget i 2017. Lad os nu få de vindmøller op til glæde for klimaet og fuglelivet i området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce