Annonce
Vejen

Virksomheder kan sætte deres præg på ny vækststrategi

Direktøren i UdviklingVejen, Ulrik Kragh, håber, at mange af de lokale virksomheder rundt i Vejen Kommune igen denne gang vil give deres ideer til den nye vækststrategi. Foto: Chresten Bergh
I næste uge sætter UdviklingVejen og Vejen Kommune gang i arbejdet med en ny femårsplan, der skal sikre vækst.

Vejen Kommune: Udløbsdatoen for den nuværende vækststrategi, som Vejen Kommune og UdviklingVejen har haft som pejlemærke gennem de sidste fem år, begynder at nærme sig.

Tre hovedpunkter har sat overskrifterne i den nuværende vækststrategi:

  1. Der skal være 20.000 arbejdspladser i Vejen Kommune i 2020.
  2. Indbyggertallet skal have passeret de 44.000 indbyggere i 2020.
  3. Vejen Kommune skal ligge i top ti i de årlige klimamålinger, som henholdsvis Dansk Industri og Dansk Byggeri gennemfører.

Vedrørende punkterne 1 og 2 er det meget, meget tæt på, at fluebenet kan sættes.

I næste uger lyder startskuddet til et kick off-arrangement, hvor der sættes gang i forberedelserne til en ny vækststrategi, der skal gælde frem til 2025.

Direktør i UdviklingVejen, Ulrik Kragh, håber, at erhvervsvirksomhederne igen denne gang vil tage del i arbejdet, akkurat som det var tilfældet, da den nuværende strategi blev til.

- Efter kick-off mødet bliver der nogle arbejdsgrupper, som vil fokusere på forskellige emner. Her håber vi på ideer og indspark, som kan bruges, så vi kan få den endelige strategi udarbejdet. Det vil tage nogle måneder, og noget af resultaterne håber vi at kunne orientere om ved nytårskuren i begyndelsen af det nye år, fortæller Ulrik Kragh.

Annonce

Kick off-mødet

UdviklingVejen og Vejen Kommune afvikler kick off-mødet tirsdag den 27. august fra klokken 13 til 19 hos Lindab A/S i Jels.

Der er tilmelding til mødet, og sidste frist er fredag den 23. august klokken 16.00. Det kan ske til UdviklingVejen på telefon 73 84 85 00 eller på mail: reception@udviklingvejen.dk

Klar i foråret 2020

Den endelige strategi ligger formentlig klar omkring UdviklingVejens årsmøde i foråret 2020.

På næste uges kick off-møde, som holdes hos Lindab A/S i Jels, bliver der inspiration til, hvilke udfordringer, virksomhederne forventes at møde de kommende år.

Der bliver mulighed for at blive involveret og komme med indspil, så det sikres, at mål og indsats rammer behovet for virksomhederne i Vejen Kommune.

Ved mødet bliver der et oplæg ved Steffen Korsgaard, professor ved SDU med overskriften: Hvordan udvikler verden sig – hvad skal vi satse på fremover?

Administrerende direktør i KE Fibertec A/S, Carsten Jespersen, vil give sit bud på, hvad skal der til for, at vi m kommune og erhvervsforening kommer op i næste liga?

Desuden bliver der et debatoplæg til Vækststrategi 2025 ved Mette Brøndum CEO, Lindab A/S.

Herefter bliver der forskellige workshops, hvor deltagerne kan vælge mellem: Iværksættere, produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, håndværk og byggeri samt transport, lager og logistik.

Næste runde med workshops handler om cirkulær økonomi/bæredygtighed, dele-økonomi/oplevelsesøkonomi, teknologi/digitalisering/automatisering/e-handel, uddannelse/kvalificeret arbejdskraft/digital generation samt image/branding.

Direktør Ulrik Kragh vil i øvrigt gennemgå en evaluering af den nuværende vækststrategi.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce