Annonce
Danmark

Voldsramte mænd har også ret til psykologhjælp

Annonce

Efter pres fra Venstre og Dansk Folkeparti er det lykkedes at give mænd ret til psykologhjælp, mens de har ophold på et mandekrisecenter efter vold i nære relationer. Et godt og vigtigt fremskridt i mænds mulighed for at komme godt videre i tilværelsen, når de har været udsat for vold begået af nogen af deres nærmeste. Det er i øvrigt den samme ret, Folketinget gav kvinder før sommerferien.

Regeringen har ellers stået stejlt på, at kun voldsramte kvinder skulle have ret til 10 timers psykologhjælp under ophold på et krisecenter. Det kan undre, når Socialdemokraterne slår sig op på at ville et samfund, ”hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder,” som der står i regeringens berømte forståelsespapir.

Det er dog ikke andet end tomme ord, når socialminister Astrid Kragh konsekvent har afvist at ligestille retten til psykologhjælp for voldsramte mænd og kvinder. Socialministeren forklarer sig med, at kvinder i højere grad end mænd udsættes for vold i nære relationer. Hvert år bliver 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold. Og det kan godt være, at volden ikke er ligestillet, men det er medicinen vel?

Vi glæder os over at have hjulpet regeringen med at sætte handling bag deres ønske om et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. Regeringen er gået med til en forsøgsordning med 10 timers psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer. Forsøgsordningen giver samtidig mulighed for psykologhjælp til de børn, som ledsager deres far under ophold på et mandekrisecenter. Tidligere har det kun været muligt for børn, der ledsagede deres mor.


Vi glæder os over at have hjulpet regeringen med at sætte handling bag deres ønske om et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. Regeringen er gået med til en forsøgsordning med 10 timers psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer. Forsøgsordningen giver samtidig mulighed for psykologhjælp til de børn, som ledsager deres far under ophold på et mandekrisecenter. Tidligere har det kun været muligt for børn, der ledsagede deres mor.


Efter flere samråd, meget kritik og mange argumenter lykkedes det heldigvis at overbevise regeringen om, at voldsramte mænd også har ret til psykologhjælp. Det er et vigtigt skridt for ligestillingen, men det er et endnu vigtigere skridt for de voldsramte mænd og deres børn, som nu får bedre kort på hånden til at komme godt videre i tilværelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Efter fund af britisk mutation: Hel landsby forbereder sig på test

Kolding

Budgetaftale sikrer 46,4 millioner kroner til kæmpe vejanlæg ved Tankedalsvej

Annonce