Annonce
Tønder

Wow-oplevelse: Velkommen til Vadehavet

Under overskriften "Stedet tæller" har Nationalpark Vadehav og Realdania indrettet velkomstcentret ved Rømødæmningen. Via en forhøjning og en gangbro ledes besøgende op på havdiget, hvorfra der er en storslået udsigt over Vadehavet. Foto: Nationalpark Vadehavet

En ny stiforbindelse, en ny gangbro og et nyt udsigtspunkt byder besøgende velkommen til Rømødæmningen, Vadehavet og verdensarv. Stedet, der er døbt "Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehav" indvies den 18. juni.

RØMØ: I forbifarten minder forhøjningen om en Maya-pyramide i miniformat. Men det er det ikke.

Jordhøjen med de brede trappetrin, der er rejst i ly af diget ved opkørslen til Rømødæmningen er derimod et sted, der tæller. Helt bogstaveligt taget.

Forhøjningen indgår som centralt punkt i projektet "Stedet tæller - ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet" som Realdania, Nationalpark Vadehav og andre partnere er gået sammen om. Ambitionen er at skabe et spektakulært område, der for alvor skal skærpe sanserne over for områdets inddæmmede kulturlandskab og Verdensarv Vadehavet.

- Formålet er at give de besøgende en wow-oplevelse, når de - måske for første gang - stifter bekendtskab med Vadehavet, skriver Realdania og Nationalpark Vadehavet i en udsendt pressemeddelelse forud for den officielle indvielse af stedet mandag den 18. juni.

Annonce

Stedet tæller

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder.Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder.

"Ankomst til Vadehavet" er et projekt blandt ni, der skal højne oplevelsen af særlige steder rundt omkring i det danske landskab i forbindelse med kampagnens fokusområde "Steder i landskabet".

Kilde: Realdania

En oplevelse

- Rømødæmningen er i sig selv en oplevelse, hvor man kører tværs over Vadehavet. 'Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet' opfylder vores ønske om en spektakulær og informativ introduktion til turen over Vadehavet og til vores største vadehavsø, Rømø, siger formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Janne Liburd.

- Vadehavet og det inddæmmede marsklandskab er unikt i Danmark og verden. De nye ankomstfaciliteter er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bruge underspillet arkitektur til at styrke mødet mellem menneske og natur uden at overdøve stedets særlige kvaliteter - og på den måde bruge et steds særlige kvaliteter som springbræt for ny aktivitet og udvikling. I Realdania glæder vi os til at følge, hvordan lokale og besøgende tager de nye muligheder til sig, siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Havbund

Et besøg på det nyetablerede velkomssted begynder på en nyanlagt p-plads lige inden Rømødæmningen. Herefter går turen over vej via et lysreguleret fodgængerfelt, som er Tønder Kommunes bidrag til projektet.

Så gælder det stien mod den pyramideformede jordhøj, hvorfra man kan ane Vadehavet over digekronen og derfor ledes til at fortsætte ad stien på den anden side af højen. Stiens fliser er specialdesignede og skal opleves som havbund. En træbro fører over en fyldgrav, så man kan komme hen til og op på diget, hvorfra udsigten kan nydes.

Selve indvielsen foregår den 18. juni kl. 11, hvor alle er velkomne. Der vil både være tale og snorklipning, inden deltagerne kan være blandt de allerførste, der helt officielt tager turen ad stien, op på forhøjningen, videre over broen for at ende oppe på diget.

Den økonomiske ramme for det nyetablerede velkomststed er 2,5 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Annonce