Annonce
Vejen

Ynglende ulve i Klelund Plantage: Udvalg vil have omfang af afspærring længere ned

Ulvene i Klelund Plantage får nu fred til at yngle. Foto: Kasper Bertelsen
Medlemmerne af Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune har bedt om løbende at blive orienteret i sagen om ulvene i Klelund Plantage. Lige så snart man ved, hvor ulvene yngler, skal en stor del af afspærringen af plantagen ophæves.

Natur: Vejen Kommune har givet tilladelse til, at en større del af Klelund Plantage kan afspærres, for at give de ulve, der er konstateret i plantagen, mulighed for at yngle – uden at blive forstyrret af offentligheden.

Det blev medlemmerne af Udvalget for teknik og miljø orienteret om ved det seneste møde.

- Det der var drøftelsen på mødet var, at vi skal være opmærksomme på, at da Klelund fik tilladelsen til at lave dyrehaven, var det betinget af, at der var fuld offentlig adgang til hele skoven. Det er lidt vigtigt at understrege det, for det er det, der er blevet nævnt mange gange, og det betyder så også, at vi vil have en orientering, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for teknik og miljø.

Annonce

Han fortsætter:

- Den afspærring, man laver nu, den skal kun være gældende så kort tid som overhovedet muligt, hvor de eventuelle ulveunger er mest sårbare. Lige så snart man ved, hvor ulvene yngler henne, så skal man have området indkredset, så det kun bliver en ganske lille del i stedet for - for lige nu er det jo cirka to tredjedele af skoven, og det skal langt, langt ned.

Status om fire uger

Vagn Sørensen fortæller, at udvalget gerne løbende vil orienteres i ulvesagen.

- Det, der kom ud af snakken på udvalget, var, at vi på næste møde om fire uger vil følge, hvad status er, og hvad er der indskrænket af området nu. Så vi vil følge op på, om der bliver foretaget en regulering, siger Vagn Sørensen.

Vejen Kommune har offentliggjort den afgørelse, der er truffet i forbindelse med offentlighedens begrænsede adgang til Klelund Plantages arealer – og at der kan opsættes skilte, der oplyser offentligheden om adgangsforbuddet.

Ulvene i Klelund Plantage

Klelund Plantage blev etableret i 2010 og dækker et areal på 1415 hektar med en hegnslængde på 17 kilometer.

I løbet af vinteren 2020-2021 er der indvandret ulve i Klelund Plantage.

DNA-analyser bekræfter, at der er tale om to hanulve og en hunulv.  Analyserne viser, at den ene han er danskfødt, mens den anden han og hunnen begge er indvandret fra Tyskland.

Ulven er fredet og omfattet af den strengeste beskyttelse i EU. Det betyder, at myndighederne er forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret - og særligt ikke i yngletiden.

Klelund Plantage har af Vejen Kommune fået tilladelse til at begrænse færdslen i cirka to tredjedele af plantagen frem til og med den 1. august, så de ynglende ulve kan få fred.

Klelund Plantage er privatejet af Sofie Kirk Kristiansen.

I afgørelsen står blandt andet, at skiltningen fjernes, og områderne genåbner senest den 1. august 2021.

Derudover står, at: "Hvis ulven forlader området før 1. august 2021 og grundlaget for lukningen derved bortfalder, skal områderne ligeledes åbnes efter aftale med kommunen. Når placeringen af ynglehi kendes eller hvis yngleforsøg mislykkes, kan kommunen revidere det afspærrede område."

Annonce

Klagemulighed

I slutningen af afgørelsen bliver der også gjort opmærksom på, at der er mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Man kan klage, hvis man er: "Adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, - en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser."

Hvis man vil klage, skal man gøre det senest den 25. maj.


Den afspærring, man laver nu, den skal kun være gældende så kort tid som overhovedet muligt, hvor de eventuelle ulveunger er mest sårbare. Lige så snart man ved, hvor ulvene yngler henne, så skal man have området indkredset, så det kun bliver en ganske lille del i stedet for - for lige nu er det jo cirka to tredjedele af skoven, og det skal langt, langt ned.

Vagn Sørensen, formand, Udvalget for teknik og miljø, Vejen Kommune


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Første læs opgravede mink er brændt i Kolding: Lugter mindre end skraldebilen og er ikke en 'klistret suppedas'

Annonce