Annonce
Varde

Blåvands feriemastodont erkender ulovligheder i naturen og retter ind

Uden tilladelse var Hvidbjerg Strand Feriepark begyndt at anlægge en bro i den sydlige ende af den naturbeskyttede sø, hvor der også var fyldt jord i. Arkivfoto: Henrik Reintoft
Hvidbjerg Strand Feriepark reetablerer opfyldte områder i naturbeskyttet sø, ligesom 13 ulovlige pladser ved søen fjernes. Derudover indskærpes det, at området øst for søen ikke må bruges til camping grundet lokalplanen og en fortidsmindebeskyttelse.

Blåvand: Varde Kommune har efter et besøg på Hvidbjerg Strand Feriepark varslet et påbud angående en række ulovligheder på campingpladsen. Nærmere betegnet området ved en naturbeskyttet sø, hvor der ifølge lokalplanen ikke må være camping.

Campingpladsen skal reetablere både den sydlige og østlige bred i søen, ligesom 13 pladser skal sløjfes på den vestlige bred ned til søen. Samtidig skal et påbegyndt, ulovligt broanlæg fjernes. Og det indskærpes samtidig, at der ikke må være camping på området øst for søen, hvilket er sket uden tilladelse i flere år.

- Vi har gjort ejerne opmærksomme på, at det skal henligge som natur, siger Klaus Bertram Fries, der er leder af Naturcentret i Varde Kommune.

Annonce

Lokalplanen

  • Det seneste lokalplan for Hvidbjerg Strand Feriepark er fra juni 2015. Lokalplanen er opdelt i syv delområder.
  • Området med den §3-beskyttede sø, som ifølge Hvidbjerg Strand Feriepark blev anlagt i 1990/91, er delområdet VII. Her står meget klart, at området er udlagt til naturområde, og at naturtilstanden ikke må ændres på nær en fem meter bred forbindelse til mindre sø i delområde V.
  • Samtidig ligger en stor del af søen indenfor 100 meter beskyttelseslinjen fra fortidsmindet Skt. Enders Kapel. Indenfor den linje må der overhovedet ikke ændres i terrænet, hvilket er sket i 2017 og 2018.
  • Og ifølge fortidsmindebeskyttelsen og lokalplanen må der derfor heller ikke camperes, som det også er sket.

I gang med at lovliggøre

Hvidbjerg Strand Feriepark, der i højsæsonen beskæftiger over 300 medarbejdere, retter ind og er gået i gang med at lovliggøre forholdene fysisk. Blandt andet er pælene til broanlægget fjernet.

- Der er således ingen tvivl om, at vi har lavet en tilstandsændring i området, hvilket ikke er lovligt uden tilladelse. Vi er tyngede af sagen og ønsker at reetablere arealerne efter Varde Kommunes anvisninger.

Det skriver direktør Steen Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark til Varde Kommune.

Han har ikke ønsket at stille op til et interview, men svarer beredvilligt i en mail om, hvordan det kunne ske:

- I vores daglige arbejde har vi ikke tænkt over, at vi skulle ansøge om disse foranstaltninger. Vi har på ingen måde ønsket at skjule de pågældende arbejder, da vi, mens arbejdet er foregået, ikke har tænkt dem som værende i strid med lovgivningen.

Slipper for straf

Kommunen vurderer, at Hvidbjerg Strand Ferieparks lovovertrædelser er så alvorlige, at det kan medføre straf. Men i sit varslede påbud skriver Varde Kommune, at hvis Hvidbjerg Strand Feriepark får reetableret forholdene, så betragtes sagen som afsluttet.

En sag som først kom frem, da JydskeVestkysten skrev om ulovlighederne den 23. december i fjor. Først da reagerede kommunen, der ellers har handlepligt ifølge planloven. Varde Kommune var allerede af en borger i november blevet gjort opmærksom på de ulovlige forhold, uden at kommunen greb ind.

Kommunens egen entreprenør er set køre adskillige gange ved søen i forbindelse med, at Hvidbjerg Strandvej er udvidet. Og Hvidbjerg Strand Feriepark fik overskudsjorden gratis af Varde Kommune.

Luftfotoet viser, hvilke områder der skal genoprettes. Søen skal graves ud til den blå linje. Hele område 4 med 13 pladser skal nedlægges, ligesom der overhovedet ikke må campere øst for søen. Kort: Varde Kommune
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Mere regn på vej: Beredskab holder ekstra øje med vandstand i Kolding efter oversvømmelser

Leder For abonnenter

Forløb om udligning er uskønt

Selvom Danmark er et lille land, er der betydelig forskel på de økonomiske vilkår i de enkelte lokalområder. Derfor er det sund fornuft med kommunal udligning, så borgerne kan få i hvert fald nogenlunde ens levevilkår, uanset om de bor i et velhaverområde nord for København eller i en kommune, der for eksempel er udfordret af mange ældre, plejekrævende borgere og lave husstandsindkomster. Ordninger af denne karakter vil nødvendigvis skabe splid. Nogle kommuner vil føle, de skal aflevere for meget, mens andre oplever at modtage for lidt. Men for at acceptere ordningen er det i det mindste nødvendigt, at man lokalt kan forstå den. Her er det tilsyneladende gået helt galt med regeringens udspil til en udligningsreform. Flere borgmestre erkender, at de ganske enkelt ikke begriber resultaterne, selv om regeringen lidt efter lidt er rykket ud med flere detaljer og regnestykker. De frustrerede borgmestre får opbakning fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, der kalder forløbet rodet og kaotisk. Bedre bliver det ikke af, at der undervejs havde sneget sig en regnefejl på 200 millioner kroner ind i udspillet. Fejlen er erkendt, undskyldt og rettet. Men ellers mener Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, at alt er i bedste orden. Processen har været som ved foregående udligningsreformer, og ingen tal bliver holdt hemmelige. Per Nikolaj Bukh mener til gengæld, at informationerne er kommet for langsomt og kun afleveret under pres. Han foreslår derfor, at den store reform bliver sat på pause. Ligefrem at standse et så omfattende projekt midt under forhandlingerne er nok at gå en kende for vidt. Men det ville klæde regeringen at erkende, at håndteringen har været uskøn, hvilket da også har fået De Konservative og Liberal Alliance til at forlade forhandlingsbordet på grund af manglende informationer, mens Venstre kun tøvende mødte op – ligeledes fordi partiet, følte de på forhånd vidste for lidt.

Annonce