Annonce
Esbjerg

Byråd gør klar til at byde norsk virksomhed velkommen til  Esbjerg

På disse noget grynede fotos i Miljøkonsekvensrapporten kan man få et indtryk af, hvordan Quantafuels anlæg vil se ud, når det engang er opført. Øverste billede set fra et fotostandpunkt på Tjæreborgvej viser, hvordan udsigten er i dag, mens det nederste i billedets venstre side givet et indtryk af, hvad man kommer til at se af det tekniske anlæg, når det er bygget. Visualisering: Miljøkonsekvensrapport, Rambøll.
Byggeriet af Quantafuels nye fabrik i Esbjerg afventer otte ugers høring, efter at Esbjerg Byråd på mandagens møde behandlede miljøkonsekvens-rapport og den medfølgende miljøgodkendelse.

Esbjerg Kommune: Sagen om norske Quantafuels nye fabrik til genanvendelse af plast med 60-70 arbejdspladser ved Veldbæk Industrivej kørte mandag aften uproblematisk igennem Esbjerg Byråd, der netop har vedtaget at offentliggøre forslag til miljøkonsekvens-rapport for Quantafuel.

Rapporten sendes i høring hos borgerne i otte uger.

- Vi er rigtig glade for, at Quantafuel har valgt at placere deres næste virksomhed i Esbjerg. Virksomheden passer meget fint ind i vores bestræbelser på at blive en bæredygtig EnergiMetropol og vores store fokus på at anvende plasten miljømæssigt korrekt, siger Karen Sandrini (S), formand for Plan & Miljøudvalget.

Quantafuel har søgt om etablering af et produktionsanlæg til genanvendelse af plastaffald. Det betyder, at der skal opføres et anlæg på ca. 16.000 kvadratmeter, og det skal håndtere cirka 80.000 tons plastaffald årligt. Samtidig vil processen på virksomheden producere mere varme, end den selv kan forbruge, og derfor skal overskudsvarmen indgå i Din Forsynings fjernvarmenet.

Virksomheden vil omdanne plastaffaldet til olieprodukter, der kan udnyttes i den kemiske industri til nye plastprodukter. Store internationale virksomheder som BASF, Vitol samt LEGO-familiens investerings- og holdingselskab KIRKBI medvirker som partnere i Quantafuels indsats for at fremme anvendelsen af plastaffald.

- Vi ved, at både lugt og støj er ting, som bekymrer den brede offentlighed. Virksomheden har fået udarbejdet både støj- og lugt/luftberegninger, og alle beregninger viser, at kravene kan overholdes, siger Karen Sandrini.

Annonce

Første skridt

Det første skridt på vejen mod den nye fabrik, der ventes at udløse 60-70 nye arbejdspladser, er selve miljøkonsekvensrapporten og udkastet til miljøgodkendelse, og begge dele blev hastebehandlet i dels Plan & Miljøudvalget, dels økonomiudvalg og byråd samme dag.

Mens Esbjerglistens Hans K. Sønderby, SFs Jørn Boesen Andersen og Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg også glædede sig over virksomheden, der kan gavne både naturen og Esbjerg Kommune, var der en anelse forbeholdenhed hos både Socialdemokratiet og Enhedslisten over for den hast, hvormed det hele skulle køres igennem. Men da der alene er tale om et høringsforløb, blev beslutningen om at sende rapporten ud til borgerne alligevel vedtaget i enighed.

Miljøkonsekvensrapporten og udkastet til miljøgodkendelse sendes i offentlig høring frem til 28. april. Først når høringsfristen er udløbet og eventuelle bemærkninger er vurderet, kan der meddeles en endelig miljøgodkendelse til virksomheden.

Det er planen, at byggeriet af fabrikken skal påbegyndes i 2. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Med den tidsramme vil produktionen begynde ultimo 2022.

Quantafuel vil få beliggenhed i et erhvervs- og industriområde. Afstanden til skel ved nærmeste boligområde Novrup mod nordøst er i miljøkonsekvensrapporten angivet til omtrent 700 meter, til skel ved nærmeste institutionsområde mod nord cirka 340 meter, til skel ved erhvervsområde syd for projektområdet ca. 370 meter og til enkeltbolig i erhvervsområdet cirka 310 meter. Kort: Miljøkonsekvensrapport/Rambøll.

Quantafuels bygninger

Bygningsmæssigt vil Quantafuel bestå af følgende:

En cirka 1.000 kvadratmeter stor administrationsbygning i tre plan med en højde på 10 meter, som vil indeholde administration, velfærd- og kontrolrumsfaciliteter.

En cirka 8.000 kvadratmeter plasthåndteringshal med en højde på op til 20 meter over terræn. Hallen er indrettet til tilkørsel af de ca. 40 lastbiler, der dagligt ankommer med ca. 360 tons plastaffald samt til oplagring af modtaget plastaffald. I hallen foretages sortering og neddeling af modtaget plastaffald. Frasorteret plast m.v. opbevares i containere i plasthåndteringshallen og afhentes af godkendte transportører
til bortskaffelse.

En cirka  7.400 kvadratmeter stor proceshal fordelt på to separate bygninger med en højde cirka 15 meter over terræn. Dertil separate mindre bygninger til værksted/lager (cirka 510 kvadratmeter), askelager, kemikalielager og sprinkler central.

Udendørs tekniske anlæg tæller blandt andet to udendørs klor-absorptionsanlæg, katalysator-anlæg, separationsanlæg og holdingtank-anlæg, to udendørs destillationstårne på hver fem gange fem gange 25 meter, hvor destillation af pyrolyseolier foregår, to smalle hydrogentanke med en højde på cirka 20 meter og to skorstene på cirka 22 meter, der fungerer som afkast for røggasser, lagertanke og tankningssted. 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Regeringen vil tvinge tyske præster til at oversætte deres prædikener: - Det ville være en disrespekt uden lige

Annonce