Annonce
Esbjerg

Deep Energy-sagen: Kommune afviser støjplagede beboere ved Esbjerg Havn

Skibet Deep Energy på den anden side af Blue Water-pakhuset i Trafikhavnen giver støjgener, og beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade har klaget. Men klagerne er nu blevet afvist af Esbjerg Kommune, der ikke vil pålægge Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen. Arkivfoto: Ken Mathiesen
Skibet Deep Energy på den anden side af Blue Water-pakhuset i Trafikhavnen giver støjgener, og beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade har klaget. Men klagerne er nu blevet afvist af Esbjerg Kommune, der ikke vil pålægge Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen.

Esbjerg Kommune har ikke givet de beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade, der har klaget over støj fra kabellægningsskibet Deep Energy i den nærliggende Trafikhavnen, medhold. Faktisk mener Esbjerg Kommune ikke, at det vil være rimeligt at påbyde Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen fra skibet, idet det de facto ville betyde, at skibet så skal forlade Esbjerg Havn, fordi der ikke findes alternativer placeringer til skibet, som skal bruge en bestemt vanddybde.

Det viser et notat, der er bilagt Plan & Miljøudvalgets dagsorden i en orientering til politikerne om sagen.

I et svar fra Esbjerg Havn slår havnen desuden fast, at de økonomiske konsekvenser ved at skulle nægte Deep Energy adgang er store. Således ville skibet skulle standse igangværende aftaler med de lokale virksomheder, mønstre en besætning i utide og forlade havnen, og det vil i sig selv have direkte konsekvenser til et beløb af cirka én million kroner, ligesom havnen forudser, at det på længere sigt vil påvirke havnens aktiviteter.

Deep Energy ankom til Esbjerg den 4. september, idet der skulle udføres forskellige arbejder af lokale serviceselskaber, og havnen har for nylig anlagt en ny strategi for netop at tiltrække store offshore fartøjer i bestræbelserne på at skaffe arbejde til havnens virksomheder. Det forholder sig desuden sådan, at Esbjerg Havn ifølge havneloven har modtagepligt for skibe i det omfang, pladsforhold og sikringshensyn tillader det.

Bekymring

  • Erfaringer og oplysninger fra klagesagen i forbindelse med Deep Energys ankomst til Esbjerg bør tages med i betragtning, når Esbjerg Kommune sonderer muligheden for boliger ved Esbjerg Havn, mener Esbjerg Havns advisory board - den tidligere rådgivende havnekomité, som er et samarbejdsforum mellem Esbjerg Havn og dens virksomheder.
  • Formand Søren Stougaard har i forbindelse med tidligere omtale af sagen slået fast, at sagen fra Vesterhavsgade principiel i relation til den aktuelle debat om den sprængfarlige sammenblanding af havneaktiviteter og boliger. Adskillige havnevirksomheder har da også både historisk og flere gange i den aktuelle debat givet udtryk for bekymring om, at opførelsen af boliger kan indskrænke deres aktiviteter på grund af boligerne.

Aktuel debat

Netop støjklagerne over en havneaktivitet er særdeles aktuel i øjeblikket, hvor Esbjerg Kommune er i gang med at sondere muligheden for dels at tillade boligbyggeri på Dokken, sådan som direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, ønsker, dels muligheden for boliger på havneøen i Esbjerg Strandprojektet.

Det kommunale notat viser, at der har været foretaget støjmålinger, og der er konstateret overskridelser fra klokken 18 til 22 og om natten fra klokken 22 til 07.

Beregningerne viser således overskridelser i aften- og nattetimer i Vesterhavsgade 22. I nummer 61 er støjgrænserne overskredet om natten. Støjen stammer fra skibets hjælpemotor samt forskellige aktiviteter i forbindelse med reparationsarbejder og kranarbejde på skibet, og af notatet fremgår det også, at kommunen over for Esbjerg Havn har tilkendegivet, at støjende arbejde på skibet må foregå i tidsrummet fra klokken 7 til 18.

Annonce

Havnen undersøger

Havnedirektør Dennis Jul Pedersen har tidligere udtrykt forståelse for klagernes frustrationer, og han har sagt, at havnen vil analysere, hvordan man bedst placerer skibene, så man undgår gener for beboerne.

I forhold til kommunens afgørelse siger han:

- Skibet (Deep Energy, red.) skal ligeledes oplægges i en periode næste år, og vi er selvfølgelig interesserede i at få denne aktivitet til Esbjerg. Vi ser således på muligheden for landstrøm eller vurderer, om det kan placeres længere henne ad samme kaj, siger havnedirektøren og gentager, at man er i færd med en undersøgelse af skibenes placering af hensyn til havnens naboer:

- Det er et større studie, som skal give os viden om, hvor skibene skal placeres ud fra støjmæssige hensyn, og vi er gået i gang med dette.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce