Annonce
Esbjerg

Deep Energy-sagen: Kommune afviser støjplagede beboere ved Esbjerg Havn

Skibet Deep Energy på den anden side af Blue Water-pakhuset i Trafikhavnen giver støjgener, og beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade har klaget. Men klagerne er nu blevet afvist af Esbjerg Kommune, der ikke vil pålægge Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen. Arkivfoto: Ken Mathiesen
Skibet Deep Energy på den anden side af Blue Water-pakhuset i Trafikhavnen giver støjgener, og beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade har klaget. Men klagerne er nu blevet afvist af Esbjerg Kommune, der ikke vil pålægge Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen.

Esbjerg Kommune har ikke givet de beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade, der har klaget over støj fra kabellægningsskibet Deep Energy i den nærliggende Trafikhavnen, medhold. Faktisk mener Esbjerg Kommune ikke, at det vil være rimeligt at påbyde Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen fra skibet, idet det de facto ville betyde, at skibet så skal forlade Esbjerg Havn, fordi der ikke findes alternativer placeringer til skibet, som skal bruge en bestemt vanddybde.

Det viser et notat, der er bilagt Plan & Miljøudvalgets dagsorden i en orientering til politikerne om sagen.

I et svar fra Esbjerg Havn slår havnen desuden fast, at de økonomiske konsekvenser ved at skulle nægte Deep Energy adgang er store. Således ville skibet skulle standse igangværende aftaler med de lokale virksomheder, mønstre en besætning i utide og forlade havnen, og det vil i sig selv have direkte konsekvenser til et beløb af cirka én million kroner, ligesom havnen forudser, at det på længere sigt vil påvirke havnens aktiviteter.

Deep Energy ankom til Esbjerg den 4. september, idet der skulle udføres forskellige arbejder af lokale serviceselskaber, og havnen har for nylig anlagt en ny strategi for netop at tiltrække store offshore fartøjer i bestræbelserne på at skaffe arbejde til havnens virksomheder. Det forholder sig desuden sådan, at Esbjerg Havn ifølge havneloven har modtagepligt for skibe i det omfang, pladsforhold og sikringshensyn tillader det.

Annonce

Bekymring

  • Erfaringer og oplysninger fra klagesagen i forbindelse med Deep Energys ankomst til Esbjerg bør tages med i betragtning, når Esbjerg Kommune sonderer muligheden for boliger ved Esbjerg Havn, mener Esbjerg Havns advisory board - den tidligere rådgivende havnekomité, som er et samarbejdsforum mellem Esbjerg Havn og dens virksomheder.
  • Formand Søren Stougaard har i forbindelse med tidligere omtale af sagen slået fast, at sagen fra Vesterhavsgade principiel i relation til den aktuelle debat om den sprængfarlige sammenblanding af havneaktiviteter og boliger. Adskillige havnevirksomheder har da også både historisk og flere gange i den aktuelle debat givet udtryk for bekymring om, at opførelsen af boliger kan indskrænke deres aktiviteter på grund af boligerne.

Aktuel debat

Netop støjklagerne over en havneaktivitet er særdeles aktuel i øjeblikket, hvor Esbjerg Kommune er i gang med at sondere muligheden for dels at tillade boligbyggeri på Dokken, sådan som direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, ønsker, dels muligheden for boliger på havneøen i Esbjerg Strandprojektet.

Det kommunale notat viser, at der har været foretaget støjmålinger, og der er konstateret overskridelser fra klokken 18 til 22 og om natten fra klokken 22 til 07.

Beregningerne viser således overskridelser i aften- og nattetimer i Vesterhavsgade 22. I nummer 61 er støjgrænserne overskredet om natten. Støjen stammer fra skibets hjælpemotor samt forskellige aktiviteter i forbindelse med reparationsarbejder og kranarbejde på skibet, og af notatet fremgår det også, at kommunen over for Esbjerg Havn har tilkendegivet, at støjende arbejde på skibet må foregå i tidsrummet fra klokken 7 til 18.

Havnen undersøger

Havnedirektør Dennis Jul Pedersen har tidligere udtrykt forståelse for klagernes frustrationer, og han har sagt, at havnen vil analysere, hvordan man bedst placerer skibene, så man undgår gener for beboerne.

I forhold til kommunens afgørelse siger han:

- Skibet (Deep Energy, red.) skal ligeledes oplægges i en periode næste år, og vi er selvfølgelig interesserede i at få denne aktivitet til Esbjerg. Vi ser således på muligheden for landstrøm eller vurderer, om det kan placeres længere henne ad samme kaj, siger havnedirektøren og gentager, at man er i færd med en undersøgelse af skibenes placering af hensyn til havnens naboer:

- Det er et større studie, som skal give os viden om, hvor skibene skal placeres ud fra støjmæssige hensyn, og vi er gået i gang med dette.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv For abonnenter

Ansatte er dybt skuffede over lukning af Danfoss-fabrik: Jeg troede fandeme, det var løgn

Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Danmark For abonnenter

Smittede patienter: Kirurgs hudlidelse kan have kostet Henrik fra Fanø hans nye hofte

Danmark

Hudsygdom kan være skyld patienters infektioner: Nu er kirurgens allergi blevet fastslået

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];