Annonce
Kolding

Det vrimler med rotter: Stop med at fodre ænder

Det er to år siden, man begyndte med at lægge rottefælder ved Slotssøen. I 2019 har de 24 fælder dræbt 111 rotter. Arkivfoto: Jacob Schultz.
Et ualmindeligt stort antal rotter ved Slotssøen har fået kommunen til at komme med en række tiltag, efter kommunen i løbet af november har modtaget dobbelt så mange henvendelser om rotter som normalt.
Annonce

Kolding: Det myldrer med rotter ved Slotssøen.

I alt har Kolding Kommune modtaget 665 henvendelser om rotter i november - mere end dobbelt så meget som normalt. Især omkring Slotssøen er mange koldingensere stødt på den invasive og sygdomsspredende gnaver. Flere har blandt andet set rotter i dagtimerne, der indikerer, at der er mange rotter i området, da de normalt kun er aktive om natten.

- Det fortæller os, at nattekvoten er opbrugt, og at rotterne nu er nødt til at operere i dagtimerne for, fordi de er så mange, siger Line Ankjær, biolog i by- og udviklingsforvaltningen.

Ifølge Line Ankjær ligger en del af forklaringen på de mange anmeldelser måske i den tørre sommer, hvor der har været gode ynglemuligheder for mus og rotter. Den store mængde regn i efteråret kan desuden have medført ekstra mange kloakbrud – og dermed flere rotter på overfladen.

- Der er hele tiden rotter i kloakkerne, og engang imellem vil de blive presset til at komme op til overfladen. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor der er mange rotter nu, siger hun.

Tiltag mod rotter området omkring Koldinghus er:

  • Koldinghus er ved at se på en kloakinspektion, der er foretaget på hele deres område.
  • Koldinghus beskærer en del rundt på området ved Koldinghus og Staldgården.
  • På skrænten ned mod søen bliver syv træstubbe fjernet. Undersøgelser viser, at rotterne tiltrækkes af træstubbene.
  • I mellem Koldinghus og Staldgården er der en lavning, hvor der lige nu er mange ”Hestehov”-planter. Det bliver i løbet af vinter/forår lagt om til græs.
  • Man har hævet skraldeposerne i skraldestativerne ved Koldinghus Senere bliver skraldespandene skiftet ud, og bliver formodentlig monteret med fælder nedenunder.
  • Der sættes yderligere fælder op langs med hegnet ned mod Markdanersgade og mellem Staldgården og Jernbanegade.
  • BlueKolding gennemgår deres kloakkers tilstand samt afledning rundt ved søen.
  • Nede ved søen har Myreekspressen sat fælder op.
  • Kommunen har fået repareret ved platformen hen mod biblioteket, hvor der boede rotter under fliserne.
  • Kommunen sætter skilte op rundt om søen, hvor de opfordrer til at stoppe med fodring, det er dårligt for søen og ænderne – og det er foder til rotterne.
Annonce

En pakke af tiltag

Kommunen har lavet en pakke af tiltag, der skal bekæmpe bestanden af rotter omkring Slotssøen. Der er blandt andet sat 12 nye skudfælder op omkring søen, Koldinghus er i gang med at undersøge, om der har været brud i det omkringliggende kloaksystem, og kommunen har netop sat en række skilte op langs Slotssøen, der appellerer til, at folk ikke skal fodre ænder. Rotterne spiser nemlig gerne det brød og korn, som folk fodrer ænderne med, og de tiltrækkes lynhurtigt, når der er foder at hente.

- Når folk fodrer ænderne, gør de det svært at bekæmpe rotterne. Når rotterne ikke er sultne, går de ikke i fælderne. Vi har set, at lignende initiativer i Lolland Kommune har hjulpet med at bekæmpe rottebestanden der, fortæller Line Ankjær.

Rotterne er et problem omkring Slotssøen, fordi de udkonkurrerer andre arter og bærer på sygdomme, som kan smitte mennesker.

- Ud over at sætte ekstra fælder op og sikre skraldespandene mod rotter, er vi i gang med at fjerne træstubbe, beskære beplantningen og efterse kloakkerne. Men vi har også vurderet, at andefodring er en af hovedårsagerne til, at der er mange rotter i og omkring Slotssøen, siger Line Ankjær. Foto: Kolding Kommune.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce