Annonce
Livsstil

Et kig bag murene: På Steensgaard Gods har samme slægt værnet om historien i 444 år

Charlotte Steensen-Leth og Thomas Bernt Henriksen bor på Steensgaard på Nordlangeland og står bag sommer Steensgaard Gods Open Air til sommer. Sammen har parret sønnen Carl Frederik og datteren Arendse Theodora. Foto: Robert Wengler
Mens han arbejder fire dage om ugen i København som erhvervsredaktør på Berlingske, sørger hun for driften af det 444 år gamle gods. Fredag til søndag er de en familie som de fleste andre, men i helt unikke rammer på Nordlangeland. Gennem krige, drab, gode tider og statsbankerot har Charlotte Steensen-Leths slægt ejet Steensgaard, og for familien er det at bo på Steensgaard Gods et fælles projekt, der blandt andet handler om at overlevere historien til næste generation.

Væggene på Steensgaard Gods har set meget. Gennem 444 år har samme slægt boet på gården på det nordlige Langeland. Gennem krige, plyndringer og statsbankerot er gården stadig på familiens hænder. Det har krævet flid, og det er et arbejde, gårdens nuværende beboere, Charlotte Steensen-Leth og hendes mand Thomas Bernt Henriksen, er bevidste om en dag skal gives videre til deres børn.

Charlotte Steensen-Leths forfædre overtog godset i 1577 i et mageskifte med Frederik II, og siden da har slægten boet på Steensgaard på Nordlangeland, som er gået i arv i lige linje fra far til søn eller datter. Hun er selv vokset op på gården i en tid, hvor den var et knudepunkt for lokalområdet med landbrug og masser af aktivitet. Steensgaard er den gård i Danmark, som længst er gået i arv fra far til søn eller datter.

Steensgaard Gods

Hofjægermester Charlotte Steensen-Leth (f. 1970) er 15. generation på Steensgaard Gods på Nordlangeland. Her har hendes slægt har boet siden 1577.

Med til gården følger 400 hektar jord og en skov. Jorden er i dag forpagtet ud.

Foruden at være godsejer er hun uddannet cand. ling. merc fra CBS, koncertarrangør og musikiværksætter.

Gift med Thomas Bernt Henriksen (f. 1966), erhvervsredaktør på Berlingske.

Han er uddannet cand. polit fra Københavns Universitet, har været cheføkonom og vicedirektør i tænketanken Axelfuture samt debatredaktør og økonomisk redaktør på dagbladet Børsen.

Parret har to børn, Carl Frederik på 18 og Arendse på 16. De går begge på Svendborg Gymnasium.

Siden 2019 har parret på godset arrangeret Steensgaard Gods Open Air, hvor unge talenter optræder med populær opera og operette. Koncerterne foregår foran hovedbygningen med udsigt over den gamle voldgrav

Steensgaard Gods Open Air finder i 2021 sted lørdag 31. juli klokken 14.

Siden 1977 har familien på Steensgaard Gods arrangeret Sommerkoncerter på Langeland på initiativ af nu afdøde godsejer Vincens Steensen-Leths. I dag fører hans enke Bodil Steensen-Leth samt datter Charlotte Steensen-Leth og svigersønnen Thomas Bernt Henriksen traditionen videre.

Man kan følge Steensgaard på Instagram under navnet steensgaardgods og på Facebook under navnet steensgaardgodsopenair.

Charlotte er gift med Thomas Bernt Henriksen, som er erhvervsredaktør på Berlingske. Sammen har de to børn, Carl Frederik på 18 og Arendse på 16. De to mødte hinanden gennem en fælles veninde i København og blev som alle brudene på Steensgaard gennem tiderne gift i Snøde i Kirke i 1998, hvor også Charlottes forfædre ligger begravet. Det er ikke uden udfordringer at finde kærligheden i København og som par at jonglere drømme og ambitioner om karriere med historiens anker kastet i det nordlangelandske landskab.

Annonce

De får det dog til at fungere. Mandag morgen sætter Thomas Bernt Henriksen sig i bilen og kører til redaktionen i Pilestræde i København. Parret har en lejlighed i København, hvor han overnatter, inden han torsdag aften igen sætter kursen mod Nordlangeland. Imens passer Charlotte Steensen-Leth aktiviteterne på Steensgaard. Det er en pragmatisk løsning.

Den gotiske hovedbygning er opført i 1580-1585. Oprindeligt havde gården fire længer, voldgrav og vindebro. Hovedbygningen var udelukkende gården riddersal. I 1836 begyndte en større ombygning ved arkitekt G.F. Hetsch. Foto: Robert Wengler

- Det er ikke ideelt, men sådan er det blevet, hvis alt skulle gå op. Det fungerer fint, selv om det ikke er den bedste løsning. Der skal også tjenes nogle penge, og inden for Thomas' erhverv er der ikke så mange job på Nordlangeland. Og fordi jeg kommer herfra, skal Thomas ikke opgive alle sine ønsker til livet, siger Charlotte Steensen-Leth.

Hun bemærker, at hendes mand gled ubesværet ind i familien og blev modtaget godt og varmt af Charlottes forældre, kammerherre, hofjægermester Vincens Steensen-Leth, der døde i 2009, og kammerherreinde og forfatterinde Bodil Steensen-Leth, selv om det ikke er ukompliceret at forelske sig i en pige med hendes baggrund.

Parrets to børn, Carl Frederik på 18 og Arendse på 16, trippede for at komme tilbage til den fysiske undervisning på Svendborg Gymnasium. Carl Frederik har fået kørekort, hvilket letter på ungdomslivet, da der er langt til vennerne i Svendborg fra det nordlige Langeland. Foto: Robert Wengler

- Når man gifter sig med Charlotte, skal man vide, at hvis man er ligeglad med hendes historie og arv, kommer det ikke til at fungere. Man er nødt til at respektere hendes kærlighed til stedet, og man er nødt til at have sin egen kærlighed til stedet. Jeg er privilegeret, for jeg har haft mulighed for både at leve med min familie her på Nordlangeland og at have mit spændende job i København, siger Thomas Bernt Henriksen.

Fælles projekt

Det pragmatiske gennemsyrer deres familieliv. Steensgaard Gods er ikke nogen stor gård med ansatte til at holde bygninger og have. Derfor hjælper alle i familien til, så stedet holdes i live og ikke går i forfald. Det kræver mange timer på en havetraktor for at holde de store plæner i skak.

- Her er mange konkrete ting, man skal tage fat på fra det høje abstraktionsniveau ned til det meget lavpraktiske. Jeg tror, det er meget sundt, at man det ene øjeblik sidder i København og skriver en artikel, og i det næste kommer hjem og slår en græsplæne, siger Thomas Bernt Henriksen.

- Huset er selvfølgelig stort, men vi lever fuldstændig som alle andre familier. Carl Frederik og Arendse skal stadig køres her og der, og de hjælper med at tømme opvaskemaskine. Den eneste forskel er, udover huset størrelse, at jeg kan føre min slægt længere tilbage end mange andre, men derfor skal græsset stadig slås, siger Charlotte Steensen-Leth.

Når det er tid til koncert på Steensgaard Gods, vippes flygelet om på siden og køres ud på terrassen. Foto: Robert Wengler

Hovedbygningen på Steensgaard Gods er opført i 1580-1585 og ombygget i 1836-1837 i nygotisk stil ved arkitekten G.F. Hetsch, som blandt andet også var arkitekt på synagogen i Krystalgade i København og Sankt Ansgars Kirke i Bredgade i København. I dag er parret glade for, at man i 1836 var så forudseende at rive tre længer ned og kun bevare det, der dengang var riddersal, som gårdens hovedbygning.

- Tænk sig, hvis vi havde fire længer, voldgrav og vindebro. Det ville være ubetaleligt for os at holde, siger Charlotte Steensen-Leth.

Godset står i dag flankeret af voldgraven på den sydvestlige side og park samt skov på den modsatte side.

Efter at have været ude at rejse, taget sin uddannelse og boet i København, flyttede Charlotte Steensen-Leth med Thomas Bernt Henriksen tilbage til Steensgaard i 2004. Først boede de i den hvide gartnerbolig i enden parken, så flyttede de til den gamle forpagterbolig, hvor Charlottes mor, Bodil Steensen-Leth, bor i dag, inden de flyttede ind i hovedbygningen i november 2006.

Gårdens formelle arbejdsværelse. Her har Thomas Bernt Henriksen arbejdet de fleste dage under coronanedlukningen. Det er også her, parret arbejder, når de planlægger koncerterne. Foto: Robert Wengler

Dermed overtog de ansvaret for slægtens historie. Charlotte Steensen-Leth følte sig aldrig presset til at binde sig til godset. I dag fortæller hun livligt og med stor detaljerigdom om forfædrene og nogle af gårdens markante ejere og ægtefæller. Charlotte er vokset op med alle historierne og fortællingerne, men interessen for familiens historie er noget, som er vokset med årene:

- Man har nok en tendens til at være mere ligeglad, når man er barn og ung. Når man bliver ældre, ser man vigtigheden i at føre historien videre, og det bliver sjovt at høre om de gamle forfædre, men da jeg var teenager, var jeg træt af at høre om dem igen og igen. Jeg har aldrig været ked af det eller gjort oprør imod det, jeg syntes som barn bare ikke altid, at det var så interessant. Det kom med alderen, siger Charlotte Steensen-Leth.

Annonce

Besat af svenskerne

Historien om Steensgaard er lang og fortælles i arvestykker og malerier, der har fulgt med godset gennem mere end fire århundreder. Det har ikke altid været let for familien at sidde på godset, og sporene efter drabelige begivenheder vækkes til live på væggene i den brede hall, hvor to malerier vidner om svenskernes belejring af Langeland under svenskekrigene, der inddrog Langeland, da en streng vinter i 1659 tillod svenskerne krydse først Lillebælt og siden bevæge sig østpå over blandt andet Langeland.

To af portrætterne i hallen forestiller en berømt bror til en af gårdens hustruer og en våbenbror til en af gårdens sønner, men begge med huller i ansigtet. Hullerne er forsøgt lappet, men der ses stadig tydelige fordybninger i malerierne, og farveskiftet er ikke til at tage fejl af. Hullerne stammer fra svenske soldater, der i 1659 skød efter mål på de to malerier, som var stillet op i den gamle riddersal.

Et af to portrætmalerier af våbenbrødre til Steensgaard Gods. Malerierne hang i riddersalen, da svenske soldater belejrede Langeland og blandt andet indtog godset. Her skød til måls på de to malerier, som siden er lappet, men mærkerne ses stadig tydeligt. Foto: Robert Wengler

I midten af 1600-tallet var Vincens Steensen ejer af Steensgaard Gods, og han var som så mange andre af Charlotte Steensen-Leth forfædre soldat. Han mødte sit endeligt i 1659 under træfningen med den svenske invasionshær ved Andemose kun 800 meter fra Steensgaard, hvor den 67 år gamle landsdommer ledede forsvaret af Langeland. I træfningen blev han blev truffet af et kardæskeskud, som er et blikhylster med jernkugler skudt fra en kanon. Med over 20 sår faldt han sammen på sin hest. Ved Andemose bærer en mindesten det, der siges at være hans sidste ord:

"Ak, Broder, jeg er skudt, jeg maa dø, gør blot dit bedste og hold Folkene sammen, at de ikke vige fra hverandre, men ærligt forsvare deres Fædreland!"

Steensgaard har aldrig været et fideikommis, så alle generationer har været frie til at sælge den. Man har på Steensgaard altid skullet klare sig selv, og kunne man ikke betale sine regninger, kunne man blive tvunget til at sælge gården. Alligevel er det lykkes at beholde gården i slægten siden 1577.

Den guldindfattede dåbskjole i rød silke er et sart arvestykke, som ligger overdækket i en glasmontre beskyttet fra solens stråler. Foto: Robert Wengler

- Svenskerne ryddede alt på Langeland, og de ni søskende måtte arbejde sammen, for at den ældste kunne føre gården videre, De var ekstremt fattige efter svenskekrigene, siger Charlotte Steensen-Leth.

- Det lyder som en kliché, men i virkeligheden er der meget sandhed i, at man låner tingene. Vi har ansvaret for at forvalte dem, så godt vi kan, imens vi har dem til låns, og så prøver vi at give dem videre, forhåbentlig ikke i en dårligere stand, end da vi fik dem. Tiderne kan være gode, og de kan være dårlige. Når man går rundt hernede, skal man reflektere over, at Steensgaards ejere overlevede svenskerkrigene, hvor hele Langeland var ødelagt, og i 1813, da der var statsbankerot, gik familien fra at leve i relativ velstand til at være presset. Alligevel har de formået at holde sammen på godset, supplerer Thomas Bernt Henriksen.

Der har aldrig boet andre på Steensgaard end Charlotte Steensen-Leths familie.

Annonce

Klassisk musik er passion

Steensgaard har altid været en del af samfundet på Nordlangeland, og engagerer sig stadig på nye måder. For kun to år siden etablerede familien i samarbejde med en bestyrelse af musikelskere Steensgaard Gods Open Air. Koncerten afholdes en lørdag i slutningen af juli eller den første lørdag i august med opera, operette og musical på Steensgaards plæne foran hovedbygningen. Udendørskoncerterne er en fuldbyrdelse af hendes fars, Vincens Steensen-Leths, drøm om at lave koncerter på Steensgaard Gods.

Plakaterne er klar og billetsalget er i gang. Årets Steensgaard Gods Open finder sted 31. juli. Foto: Robert Wengler

Klassiske koncerter er ingenlunde fremmede for familien. Siden Charlotte Steensen-Leth var syv år gammel, har hun været med til at arrangere de klassiske sommerkoncerter i Bøstrup Kirke eller Stoense Kirke, som hendes forældre siden 1977 har arrangeret. Siden Charlotte Steensen-Leths far døde i 2009, har hun været med til at drive dem videre sammen med sin mand og sin mor.

- De gamle sommerkoncerter var født af min svigerfars enorme kærlighed til og viden om musik. Sommerkoncerterne er med nogle af de største internationale kunstnere, og det foregår i en kirke. Open Air spiller på flere strenge, der både handler om musikken og om at forsøge at finde nogle af de dygtigste unge, danske kunstnere. Men det skal også spille sammen med huset og omgivelserne. På den måde er Open Air en anden helhedsoplevelse, der er mere åben og folkelig. Det handler om at åbne gården for omverden, mens sommerkoncerterne handler mere om det kunstneriske og musikalske. I virkeligheden er de to meget forskellige, siger Thomas Bernt Henriksen.

Førstesalen er mere uformel. Her er husets tv-stue, soveværelse og børnenes værelser. Det er også heroppe, Charlotte Steensgaard-Leth har kontor. Foto: Robert Wengler

Med Open Air-koncerten vil parret lukke Steensgaard Gods op, så folk kan komme mere på godset. Det er årets store dag. Hele familien knokler for, at Steensgaard præsenterer sig fra sin bedste side, når de over 250 publikummer indtager plænen til en dag med opera.

- Open Air er årets store dag. Det er en gave, at man som familie arbejder sammen om noget. Det er hyggeligt, at der er noget liv her, og vi har forbindelser og viden inden for musikken i forbindelse med Sommerkoncerterne, så det var naturligt at fortsætte i samme spor, og det har folk taget godt imod, siger Charlotte Steensen-Leth.

- Samtidig forsøger vi at nå et yngre publikum. Til Sommerkoncerterne er aldersgennemsnittet temmelig højt, mens det er lykkedes os at få fat i en yngre målgruppe med Open Air. Nogle tænker nok, at klassisk musik er meget svært tilgængeligt, men faktisk er mange operaer utroligt festlige og fulde af glæde. Og folk vil opleve, at de kender mange flere operaer, end de tror, fordi musikken bruges i mange sammenhænge, fortsætter hun.

Ambitionen for operakoncerterne er, at de skal blive en ny tradition, der definerer Steensgaards relation til øen. Det kræver flid, vedholdenhed og et langt perspektiv. Noget, der ikke er fremmed for slægten på Steensgaard.

Charlotte Steensen-Leth og Thomas Bernt Henriksen bor på Steensgaard på Nordlangeland. Foto: Robert Wengler
Annonce
Livsstil For abonnenter

Zoo-direktør i Odense tror på dyret i mennesket og ikke mennesket i dyret: - Hvis jeg ikke søgte jobbet, ville jeg ikke kunne leve med mig selv

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Trist diskoteksejer om udsigt til lukning: - Vi havde ellers lige lagt åbningstiderne ud på Facebook for resten af måneden

Kolding For abonnenter

29-årig mor dømt for at tæve kæreste med ledning og stikke ham med kniv: Nu er parret kærester igen

Aabenraa

Efter et hårdt første leveår med nedlukninger og restriktioner: Restaurant får stor hæder i førende dansk spiseguide

Varde

Lægen vil  vaccinere så mange som muligt: - Men jeg vil ikke missionere over for vaccineskeptikerne

Regeringen holder pressemøde om restriktioner onsdag aften

Erhverv For abonnenter

Prisbelønnet industrivirksomhed er gået konkurs: Nu skal den sælges til højestbydende for at redde arbejdspladser

Livsstil

Ruth var ved at drukne i nisser derhjemme - nu har hun lavet en helt skov med dem

Esbjerg

Chaufførmangel, Brexit og covid-19 sender frisk fisk på skinner: Esbjerg-firma vil skære 40 procent af transporttiden

Coronasmitte kan igen sende børn hjem til onlineskole

Sport

Masser af roser til alderspræsidenten: Vild, vanvittig og bare helt fantastisk

Kolding For abonnenter

Rasmus er spastiker og kæmpe håndboldfan: Det er et frirum, hvor jeg kan glemme hverdagens problemer

Vejen

127 søgte om julehjælp: 87 enlige forsørgere får en dejlig mail fra Dansk Folkehjælp

Annonce