Annonce
Esbjerg

Forsyningsselskab tester for giftige stoffer i spildevand i to kommuner: - Når vi har fået viden om sundhedsskadelige stoffer, skal vi naturligvis teste for det

Christian Udby Olesen, administrerende direktør for Din Forsyning, er også i gang med at kortlægge de farlige PFAS-stoffers eventuelle tilstedeværelse i forsyningsselskabets resortområde. Arkivfoto: Lene Esthave
Din Forsyning, der ejes af Esbjerg og Varde kommuner i fællesskab, går nu i gang med at teste spildevand og slam for de giftige og stærkt sundhedsskadelige PFAS-stoffer, der tidligere har været anvendt i blandt andet brandsluknings-skum. Samtidig tilbydes bekymrede medarbejdere helbredsundersøgelser.

Din Forsyning er nu i gang med at teste spildevand og slam fra sine 15 rensningsanlæg i Esbjerg og Varde kommuner for de giftige og stærkt sundhedsskadelige PFAS-stoffer.

Det sker således inden, at Miljøstyrelsen overhovedet har fastsat egentlige grænseværdier for stoffets tilstedeværelse i slammet - et affaldsprodukt efter spildevandsrensning. Din Forsyning har imidlertid besluttet sig for at være proaktiv og skaffe sig et overblik over situationen, oplyser den administrerende direktør for Din Forsyning, Christian Udby Olesen.

Han understreger samtidig, at Din Forsyning, som er et fælleskommunalt multi-forsyningsselskab, ikke har kunnet påvise PFAS-stoffer i det vand, der sendes ud i forbrugernes vandhaner.

Annonce

- På Din Forsynings drikkevandsnet laver vi løbende analyser, uden at vi har kunnet påvise PFAS/PFOS, og vi vurderer også, at felterne med tilstedeværelse af stoffet ligger uden for vores områder til drikkevandsindvinding. I forhold til spildevand og slam efter spildevandsrensning i vores anlæg, så supplerer vi nu vores undersøgelser til også at teste for indhold af PFAS/PFOS, selv om Miljøstyrelsen endnu ikke har fastsat egentlige grænseværdier for stoffets tilstedeværelse i slam, siger Christian Udby Olesen, der også tilbyder medarbejdere, der er bekymrede for deres helbred, sundhedsundersøgelser for PFAS-stofferne.

Slam til landbrugsjord

Blandt PFAS-stofferne hører PFOS, der er et stærkt sundhedsskadeligt stof, som for år tilbage blev brugt i brandsluknings-skum, men som siden 2011 har været ulovligt. Myndighederne forsøger at kortlægge omfanget af forureningen landet over efter, at over 100 mennesker i Korsør er blevet forgiftet gennem oksekød fra græssende kvæg på en mark nær brandskolen. Det har været almindeligt at benytte PFAS og PFOS i brandskum på grund af stoffernes evne til at danne en varme-resistent hinde over ilden, der kvæler den.

Når slammet fra Din Forsynings renseanlæg er interessant i den forbindelse, så hænger det sammen med, at det typisk bortskaffes til landbrugsjord efter afvanding i et slam-mineraliseringsanlæg. Men PFAS-stoffer, der er kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, er svært nedbrydelige, og der kan derfor være en risiko for, at de kan sprede sig til jord, grundvand og overfladevand, hvis PFAS-forurenet slam udbringes på landbrugsjord.

I de seneste omkring to og et halvt år - fra andet kvartal 2019 til det midlertidige stop for kort tid siden - har den gamle brandskole på Uglviggårdsvej været koblet op på spildevandsnettet og i den tid altså sendt PFOS-forurenet spildevand til Din Forsynings rensningsanlæg Rens Øst, der udleder til Vadehavet ved Grådyb.

- Men i forhold til slam så er der i al fald ikke siden slutningen af 2004 kørt slam fra rensningsanlægget Rens Øst ud på landmændenes marker. Men det er klart, at når vi har fået en viden om et farligt stof, så skal vi også teste for det og finde ud af, om vi har et problem, konstaterer Christian Udby Olesen.

Annonce

Giftigt stof fundet i fisk

Forleden kunne JydskeVestkysten afsløre, at det sundhedsskadelige stof også er fundet i fisk i Vadehavet. I en rapport betegnes kystvandområde Grådybs kemiske tilstand som dårlig, "hvilket skyldes indhold af kviksølv, BDE og PFOS i fisk". Målinger af de kemiske stoffer overstiger gældende miljøkvalitetskrav, hedder det i rapporten.

Ifølge miljøchef på Esbjerg Kommune, Christina Egsvang Føns, bygger rapporten dog på basis-analyser fra 2013 og kan derfor ikke have relation til brandskolens opkobling på spildevandsnettet i 2019. Det betyder dog heller ikke, at det giftige stof ikke kan stamme fra brandskolen, fordi stoffet kan være ført med Uglvig Bæk, der løber ud i Novrup Bæk og videre ud i Vadehavet, men det kan også stamme fra en anden, ukendt kilde gennem Rens Øst.

Den lokale brandskole-sag, der for få uger siden eksploderede i medierne, handler kort fortalt om, at den tidligere ejer af brandskolen, Falck Safety Services, indtil 2007 havde en tilladelse til at udsprøjte overskydende vand og overfladevand på et grønt areal, men da den udløb fortsatte brandskolen sin praksis frem til 2018, hvor kommunen ved et tilfælde opdagede det.

Derefter påbød kommunen Falck Safety Services at tilslutte sig spildevandsnettet med vilkår om at overholde nogle kommunalt fastsatte grænseværdier for PFAS' tilstedeværelse i spildevandet - noget, som hverken den daværende ejer eller den nuværende, RelyOn Nutec, dog har kunnet overholde på noget tidspunkt.

PFAS-stofferne

PFOS og PFOA er syntetiske stoffer, som hører til gruppen af perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS). Stofferne er svært nedbrydelige og kan ophobe sig i både mennesker og miljøet. PFOS og PFOS-relaterede stoffer er stort set forbudt at anvende globalt.

Tilstedeværelsen af PFOS og PFOA i miljøet skyldes hovedsagligt, at PFOS- og PFOA-relaterede stoffer
(stoffer, der kan nedbrydes til PFOS eller PFOA), har eller har haft en række anvendelser både i forbrugerprodukter og industrielt. Stofferne er meget velegnede til at gøre overflader smuds- og vandafvisende. Denne egenskab gør dem også anvendelige til overfladebelægning af eksempelvis tekstiler og papiremballager.

Stofferne har eller har haft flere industrielle anvendelser - eksempelvis i brandslukningsskum, trykfarver, smøremidler og fremstilling af fluorpolymerer som f.eks. teflon.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Efter avisomtale af legendarisk værtshus: Nu står køberne på nakken af hinanden

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Nej til nedrivning af 150 år gammel gård: Ejer må sætte nedslidte bygninger i stand

Sydjylland For abonnenter

Julestemningen blev knust i det syd- og sønderjyske: Plantage fælder ingen juletræer og siger farvel til stort set alle medarbejdere

Kolding

Ældre mand kørt på sygehuset efter færdselsuheld: - Bilen er totalsmadret

Varde

Sådan klarer Anni fra kroen mangel på arbejdskraft: Udskudte selskaber fortsætter langt ind i januar

Flertal afsætter én milliard til trængte sygehuse

Erhverv For abonnenter

For varm laks og for gammel røget makrel gav en sur smiley og bøder på i alt 30.000 kroner: - Vi har strammet op

Esbjerg

Esbjerg bliver testby: Syge får hjælp af frivillige under corona-pandemien

Varde

Den mærkelige dag, da lille bys damer mødte sig selv i 3. division: Klasseforskel på det gamle og det nye hold

Se Danmark: Danmarks måske billigste gård

Aabenraa

Villabrand i Rødekro: Beboer behandlet for mulig røgforgiftning

Erhverv For abonnenter

Et opkald nytårsaften blev startskuddet: Bilnørder giver den gas som iværksættere

Kultur For abonnenter

Hitler kaldte kendt slesvigsk kunstner "et svin" - alligevel tiggede han nazisterne om at komme ind i varmen: Anmelder giver ny bog om Nolde seks stjerner

Annonce