Annonce
Esbjerg

Politisk strid om udvidelse af svinelandbrug: Vil udfordre lovgivningen

S, SF, De Radikale og Enhedslisten stod alene med kravet om, at landbruget i Gørding skal etablere luftrenseanlæg. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.
Det var røde mod blå, da sagen om en udvidelse af et stort svinelandbrug i Gørding landede i byrådssalen i Esbjerg mandag. S og SF lykkedes ikke med at overtale de borgerlige til at stille krav om luftrensningsanlæg og udfordre lovgivningen.

Esbjerg Kommune: Afgørelsen i den omdiskuterede sag om udvidelse af produktionen på en svinefarm på Annesmindevej i Gørding, der efter uenighed i Plan & Miljøudvalget måtte forelægges Esbjerg Byråd mandag aften, glæder formentlig landmanden. Og omvendt frustrerer den nok lokalrådet og de nærmeste naboer til landbruget.

For sagen endte med, at den borgerlige blok i byrådet - Venstre, De Konservative, Borgerlisten og Dansk Folkeparti - med snævrest muligt flertal stemte for at give miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen. Uden krav om et luftrensningsanlæg.

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der forelagde sagen og efterfølgende talte på vegne af partiets byrådsgruppe, erkendte, at landbruget holder sig inden for lovens rammer, og at der efter loven ikke kan stilles krav om luftrensningsanlæg.

- Det er ikke landmanden der er i gang med ulovligheder, hans ønske om udvidelse holder sig indenfor rammen i denne sag, men der er i særdeleshed noget galt med lovgivningen. Vi er klar over, at et luftrensningsanlæg vil have økonomiske konsekvenser. Men udvidelsen - uden vores krav - vil have større konsekvenser for så mange andre, mente hun, og af samme mening var partikollegaen i udvalget, Hans Erik Møller, og SFs Jørn Boesen Andersen, der har sæde samme sted.

Annonce

Sagen kort

  • Sagen fra svinelandbruget på Annesmindevej i Gørding drejer sig specifikt om en ansøgning fra Avlscenter Møllevang A/S i Holsted om at ændre en foderlade til stald, bygge to gyllebeholdere på henholdsvis 119 kubikmeter og 3.500 kubikmeter samt at etablere en ny bygning på 240 kvadratmeter til gylleseparationsanlæg. Byggeriet af den lille gyllebeholder og ændringer af foderladen er dog allerede gennemført uden tilladelse - og dermed indeholdt miljøgodkendelsen også en lovliggørelse af disse elementer.
  • Sagen har medført store protester fra naboer og Gørding Lokalråd.
  • På svinelandbruget i Gørding har der tidligere været etableret luftrenseanlæg. Naboerne mener, at det anlæg har haft en luftrensende effekt. I Teknik & Miljøforvaltningen mener man, at udvidelsen af svinefarmen kan godkendes, fordi udvidelsen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet - herunder også øgede lugtgener.

Afprøvning af grænser

Anderledes så sagen ud fra den borgerlige fløj, hvor rød bloks forsøg på at få de borgerlige med på krav om luftrensningsanlæg til landbruget, hvorefter landmanden jo kunne forsøge at påklage kravet i Miljø og Fødevarenævnet, prellede af.

- Det, vi foretager os med ønsket om at stille et skærpet krav til landbruget, er ikke ulovligt. Vi (Socialdemokraterne, red.) er ikke enige med forvaltningen i, at man ikke kan stille et yderligere krav. Derfor vil vi afprøve en skærpelse af kravene i en eventuel klagesagsbehandling. Det er jo sådan man udvikler på tingene- ved at prøve grænserne af i ønsket om en ændring, lød det blandt andet fra Sandrini.

Det var der dog ikke flertals-stemning for. Hans K. Sønderby (DF), der ligeledes sidder i Plan & Miljøudvalget, udtrykte forståelse for borgerne. Men:

- Det må dog stadig være muligt at drive lovlig virksomhed i Esbjerg Kommune herunder landbrug, og derfor kan vi ikke bygge en sagsbehandling på frygt. Det er ikke det samme som, at jeg ikke forstår, at der kan være en reel frygt for, at man kan blive ramt af følgevirkninger fra en virksomhed i sit område. Husdyrbrug samles på færre og færre adresser, og det er en udvikling, som vi ikke kan styre i den kommunale administration, uanset om man er rød eller blå. Vi må dog holde os til, at det stadig lovligt at producere grise i Danmark, sagde han blandt andet, inden han tilføjede følgende, der udmærket kunne høres som en stikpille til rød blok:

- Jeg skal ikke kaste mig ud i krav til mere eller mindre urealistiske tekniske løsninger til imødegåelse af bekymringer. De er som bekendt, både her som i andre tilfælde, nemmest at stille af personer, der kun er i besiddelse af ingen eller kun ringe teknisk, fagligt og økonomisk indsigt.

Forståelse

De Konservatives May-Britt Andrea Andersen, Venstres gruppeformand Kurt Bjerrum og Borgerlistens Henrik Vallø fulgte trop med forståelse for borgerne i Gørding. Igen påhæftet et stort men. Alle slog de fast, at landbruget overholder lovgivningen og dermed skulle der gives en miljøgodkendelse til udvidelsen - uden ekstra krav. Og sådan blev det.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce