Annonce
Esbjerg

Lavradioaktivt affald kan blive en stor forretning på Esbjerg Havn

Esbjerg Havn har udarbejdet en præsentation, der tegner et billede af et enormt forretnings-marked med lukning og dekommissionering af flere tusind oliebrønde i Nordsøen, hvor det lavradioaktive Norm-affald findes. Foto: Esbjerg Havn
Esbjerg Havn har udarbejdet en præsentation, der tegner et billede af et enormt forretningsmarked med lukning og dekommissionering af flere tusind oliebrønde i Nordsøen, hvor det lavradioaktive Norm-affald findes. Havnen har også forslag til et håndterings-anlæg i Esbjerg.

Esbjerg: Der er som bekendt ikke noget, der ikke så skidt, at det ikke er godt for noget.

Mens borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og formanden for Esbjerg Byråds Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini (S), forsøger at få sendt et midlertidigt oplag på omkring 600 ton lavradioaktiv affald i Måde fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen, det såkaldte Norm-affald, ud af byen, har Esbjerg Havn fremvist planer, der kan gøre det lavradioaktive affald til et nyt forretningsområde.

Esbjerg Havn udarbejdede således sidste forår en businesscase, hvor man i en powerpoint-præsentation viser processen med Norm-affaldet hele vejen fra undergrunden i Nordsøen til håndtering og filtrering af det lavradioaktive materiale på et nyt anlæg på Esbjerg Havn – og til en endelig slutdeponering.

Norm-affald

  • Det radioaktive materiale fra undergrunden er typisk lavradioaktivt materiale og går på engelsk under forkortelsen Norm, der står for Naturally Occurring Radioactive Material; på dansk naturligt forekommende radioaktive materialer.
  • Norm-affald fra olie- og gasindustrien kan under håndtering og opbevaring potentielt spredes i det omgivende miljø, og derfor betragter myndighederne det som en åben radioaktiv kilde.
  • Det betyder blandt andet, at affaldet med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne skal håndteres som radioaktivt affald.
  • Eksperter har dog meddelt, at der næppe har været sundhedsfare for nogen i forbindelse med Norm-affaldet i Esbjerg.
  • Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse har tidligere oplyst, at en flyvetur fra København til London eller en røntgenundersøgelse ved tandlægen til sammenligning giver anledning til cirka 1700 gange så meget stråling end en enkelt times ophold i to meters afstand til Norm-lageret i Måde.

Stort potentiale

- Normproblematikken er kendt inden for olie- og gas industrien, og derfor har vores nabolande i Storbritannien og Norge også løsninger på plads til slutdeponering af denne type affald. Det kræver dog, at overskudsproduktet behandles, førend det cementeres i tønder, som så deponeres i et specielt anlæg - eksempelvis det, som er i Stangeneset slutdepot i Sløvåg, Norge - og vi skal finde et sted, hvor dette kan foregå i Esbjerg, forklarer havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

Han tilføjer, at der skal gives tilladelse til at eksportere Norm-affald til slutdeponering, hvilket igen kræver, at der først tages stilling til, hvordan den type affald skal behandles.

Esbjerg Havns præsentation tegner dog et billede af et enormt marked med omkring 2.400 oliebrønde i Skotland, Holland, Danmark og Norge, hvor Norm-affaldet findes, som i de kommende ti år skal lukkes ned i forbindelse med den såkaldte dekommissionering af olieinstallationer i Nordsøen.

Annonce

Areal udpeget

Dennis Jul Pedersen, bekræfter, at det potentielt kan være tale om et kæmpe stort marked.

- Vi har fra Esbjerg Havn været involveret i at vurdere problematikken, da den også er ganske relevant i forbindelse med nedlukning af brønde før dekommissionering af platforme, efterhånden som installationerne bliver udtjente. Det er et segment, som vi er en del af, idet flere af servicevirksomhederne, der udfører disse specialopgaver, ligger på Esbjerg Havn. Vi indgår derfor aktivt i vurderingerne af, hvorledes modtage- og behandlingsanlæg til Norm-affald skal kunne foregå, siger havnedirektøren.

Han understreger samtidig, at det ikke er Esbjerg Havn, der i givet fald skal drive et eventuelt anlæg til rensning og håndtering det lavradioaktive materiale, men at havnen blot har udpeget et sikret areal.

I dag har Semco Maritime en mindre såkaldt Norm-dekontamineringsfacilitet beliggende på Molevej i den nordlige del af havnen.

Problemet med det lavradioaktive affald på Esbjerg Havn blev offentlig kendt tilbage i efteråret 2017, og det er netop slutdeponeringen af affaldet, der søges en løsning på. Senest har Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) lovet af gå i dialog med Esbjergs borgmester, ligesom han har meddelt, at det er statens opgave at udpege et egnet slutdepot.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
EfB

En Esbjerg-dreng tjekker ud: EfB og Mathias Kristensen skilles efter denne sæson

Aabenraa

Præsten og politikeren fylder 50

Annonce