Annonce
Haderslev

Politiker vil stoppe kritik af byggeprojekter med arkitekturråd

Byrådsmedlem for Slesvigsk Parti, Carsten Leth Schmidt. er træt af, at markante byggegprojekter gang på gang bliver skudt ned. Han vil have et uafhængigt arkitekturråd, der kan være med til at kvalitetssikre investorers projekter og sikre, at projekterne også passer til Haderslevs helt særlige kulturarv. Pressebillede
Slesvigsk Partis Carsten Leht Schmidt mener, Haderslev Kommune kan vinde rigtig meget ved at få et uafhængigt arkitekturråd med eksperter udefra, der kan hjælpe med at kvalitetssikre byggeprojekter arkitektonisk og sikre, at projekterne bliver gennemført.
Annonce

Haderslev bør så hurtigt som muligt nedsætte et arkitekturråd med stemmer udefra, der kan rådgive og vejlede Haderslev Kommune i en åben, demokratisk proces i alle spørgsmål om byggeprojekter.

Det mener Slesvigsk Partis Carsten Leth Schmidt. Med inspiration fra Flensborg og med udgangspunkt i den igangværende debat om højhusbyggeriet på Haderslev Havn vil han til Haderslev Byråds novembermøde fremsætte et såkaldt medlemsinitiativ om, at der bliver nedsat et sådant arkitekturråd.

- Vi har brug for et professionelt syn på byggesager, der ellers alt for ofte bliver håndteret som en smagssag og ender i politisk spilfægteri. Byggesager skal håndteres med respekt for Haderslevs helt unikke slesvigske købstadsbyggeskik samt med professionalisme og åbenhed, så man som borger kan følge processen, og så vi ikke får en sag som den med Steen Skallebæk, der alene skal forsvare sig overfor en hel masse arkitekturinteresserede, som vi ser i sagen om byggeprojektet på Honnørkajen. Vi skal som byråd kunne stå foran Steen Skallebæk og stå på mål for arkitekturen, siger Carsten Leth Schmidt.

Annonce

Projekter gennemføres

Byrådspolitikeren, der tidligere er gået i brechen for, at Haderslev får en stadsarkitekt, mener derfor, at kommunen kan vinde rigtig meget på at få et arkitekturråd. Rådet kan træde til straks, når en projektmager henvender sig og være med hele vejen til gennemførelse.

- Dermed kan det være, at vi rent faktisk også får gennemført projekter, så de ikke bliver slagtet efter en høringsfase. Det skal ikke være sådan, at vi gang på gang hører, at i Haderslev bliver alt skudt ned, siger Carsten Leth Schmidt.

Carsten Leht Schmidt har skelet til Flensborg. Grænsebyen har et arkitekturråd – et Gestaltungsbeirat – med medlemmer udefra. Eksempelvis sidder Rikke Martinusen fra Tegnestuen Mejeriet fra Haderslev i dette råd, der afprøver og bedømmer alle byggeprojekter i forhold til blandt andet kvalitet og betydning for bybilledet. Målet er blandt andet at forhindre fejlslagne arkitektoniske bygninger og byudviklingsprojekter.


Rådet kan træde til straks, når en projektmager henvender sig og være med hele vejen til gennemførelse. -Dermed kan det være, at vi rent faktisk også får gennemført projekter, så de ikke bliver slagtet efter en høringsfase. Det skal ikke være sådan, at vi gang på gang hører, at i Haderslev bliver alt skudt ned.

Carsten Leht Schmidt (SP)


- I Flensborg er der i modsætning til de arkitekturråd, man kender, en offentlig proces. Ved det sidste møde, hvor rådets kendelser bliver præsenteret, er der offentlig adgang, som også betyder, at alle borgere dermed direkte kan høre, hvilke faglige overvejelser, der ligger til grund for rådets kendelser, forklarer Carsten Leth Schmidt.

Annonce

Hensyn til byggeskik

Ifølge Carsten Leth Schmidt skal der i al planlægning i Haderslev By tages hensyn til den helt særlige slesvigske købstadsbyggeskik, som Haderslev blandt andet har fået et brunt skilt på motorvejen for.

- Det skal vi tage alvorligt. Vi skal være åbne, men ikke nødvendigvis give lov til alt. Der skal være en mening med det. Når man vil bryde de eksisterende rammer, skal det være for enten at bidrage med en ny identitet eller understøtte det allerede eksisterende. Har det en wauwfaktor eller er det et standardbyggeri.

- Vi har alt for ofte stået i den situation, at et projekt i sidste ende er blevet stoppet. Det er den værst tænkelige situation for en investor, og det har jeg også sagt i forbindelse med eksempelvis byggeprojektet ved den gamle McDonald’s. Her var der nogen, der ville have dispensation. De kom med et standardprojekt. Personligt er jeg villig til at dispensere for hvad som helst, der siger wauw og løfter Haderslev ind i fremtiden. I sagen om Honnørkajen ser vi tydeligt, at den proces mangler. En ting er, at man dispenserer fra en plan, men ikke med argumenter, der udelukkende handler om at tækkes et projekt.

Carsten Leht Schmidt kender ikke udfaldet af den politiske proces for planlægningen af Honnørkajen efter høringsfasen, der sluttede fredag.

Kort om Honørkajprojektet

Haderslev Byråd godkendte den 25. august forslag til kommuneplantillæg 12-2017, Boligområde ved Honnørkajen, Haderslev og forslag til lokalplan 10-41, Boligområde ved Honnørkajen, Haderslev, som har været i offentlig høring i otte uger frem til den 23. oktober. Planområdet er beliggende ved Honnørkajen, Jomfrustien og Gasværksvej i Haderslev.

Området er på cirka 14.000 kvadratmeter, og indholdet i kommuneplantillægget 12-2017 og lokalplan 10-41 er udarbejdet, fordi Haderslev Kommune ønsker at omdanne planområdet til et nyt boligområde. Planerne åbner mulighed for, at der kan etableres cirka 150 boliger i form af både private og almene etageboliger. Planerne åbner desuden mulighed for etablering af boligbebyggelse i forskellige højder, hvor en del af byggeriet tillades i en maks. højde på 55 meter.

- Jeg tror, at den borgerlige fællesgruppe er ret faste i kødet i sagen om højhusprojektet på Honnørkajen. Men jeg ville være både rørt og rigtig glad, hvis vi kunne tage tyren ved hornene og sender alle indvendingerne fra høringsfasen tilbage til investorerne og så inviterer arkitekter udefra til at se med på projektet og sammen med investorerne finde en løsning, der passer til byen, og efter den lukkede proces, så maver en ny høringsrunde og så også inviterer vores egne professionelle med.

- Personligt ville jeg elske, hvis vi med professionel bistand kunne få en tilpasning, der tager mere hensyn til byens kulturarv. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre. Men et uafhængigt arkitekturråd ville kunne komme med input.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Politiet efterlyser 30-årig kvinde

EM I HÅNDBOLD For abonnenter

Det nye omdrejningspunkt: Vejen ind i varmen har været lang, træls og bumlet

Annonce