Annonce
Esbjerg

Politikere siger nej til solcelle-parker: En alt for høj pris at betale for grøn energi

Store terræn-baserede solcelleparker er ikke noget, man vil vide af i Esbjerg Kommune. Arkivfoto: Mette Mørk
Landet over står enorme solcelle-parker til at skyde op på landbrugsjord, men det kommer ikke til at ske i Esbjerg Kommune. Plan & Miljøudvalget er ikke indstillet på at give los og lade store arealer indgå i solcelle-projekter. En radikal ændring af natur og landskab er for høj en pris at betale for den grønne energi, slår udvalgsformand

Esbjerg Kommune: Hvis de mindre lokalsamfund i Esbjerg Kommune ønsker mindre, kollektive solcelle-anlæg, som det eksempelvis er tilfældet i landsbysamfundet Hunderup-Sejstrup, vil det i fremtiden godt kunne lade sig gøre.

Men store marker i landskabet med nyopførte solcelle-parker bliver ikke en realitet i Esbjerg Kommune, hvis det står til Plan & Miljøudvalget, der netop har drøftet spørgsmålet på et temamøde.  Kommuneplan-revisionen skal formelt vedtages i foråret næste år, og det er netop i forbindelse med den, at der eksempelvis udpeges områder, hvor der kan opsættes solcelleanlæg i større skala.

- Resultatet af vores tema-drøftelse indgår i arbejdet med kommuneplanen, og budskabet fra udvalget er klart: Vi ønsker ikke de mange hektar jord inddraget til solcelle-parker, som man ser i andre kommuner - det er en meget høj pris at betale med naturværdier til gengæld for forholdsmæssigt lidt udbytte. Vi er ikke imod solceller, når den er klogt indtænkt i tag-bebyggelse, og hvis landsbyerne ønsker mindre kollektive solcelle-anlæg, så er vi også åbne for det, og det tager vi en drøftelse med lokalrådene om, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der påpeger, at der sagtens kan indtænkes solceller i tag-konstruktioner, uden at der skæmmer.

Annonce

- I dag kan man jo få tagbelægning indeholdende solceller, hvor du stort set ikke kan se forskel på dem og almindelige tagsten, og det er værd at tænke over i forhold til bæredygtighed i de kommunale institutioner, siger udvalgsformanden.

Solceller versus møller

Heller ikke den kommunale forvaltning har lagt op til, at solcelle-parkerne skal brede sig i kommunens landskab til trods for, at Esbjerg som grøn energimetropol løbende sætter fokus på bæredygtig energi-produktion, ligesom byrådet i efteråret sidste år vedtog en målsætning om, at Esbjerg Kommune skal være netto CO2-neutral i 2030.

Men modsat eksempelvis vindmøller, så producerer solenergianlæg primært energi i sommerhalvåret og i dagtimerne, og ifølge den kommunale forvaltning producerer store terrænbasserede solcelle-parker cirka 750 MWh årligt per hektar (10.000 kvadratmeter, red.) mens en moderne vindmølle producerer 12-13.000 MWh på et år. Der skal derfor mange solceller til, for at det batter i klimaregnskabet.

Direktør for Teknik & Miljø på Esbjerg Kommune, Erik Jespersen, har tidligere over for JydskeVestkysten slået fast, at embedsværket lægger op til tilbageholdenhed med store solcelle-anlæg på terræn og i stedet vil fokusere på at få bragt store tagflader på erhvervsejendomme i spil - et budskab, der dengang mødte klar opbakning fra både Plan & Miljøudvalgsmedlem Hans Erik Møller (S) og fra Venstres gruppeformand og medlem af Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum.

Den nye kommuneplan

En kommuneplan er en kedsommelig betegnelse for et ganske spændende og vigtigt dokument, der blandt andet kan behandle temaer som storbyliv, bymidter, erhvervsudvikling, det åbne land, vejnet, turisme og lokalsamfund, og den sammenfatter og konkretiserer byrådets overordnede politiske mål med arealer inden for kommunegrænsen.

Kommuneplanen er kort sagt udformet som byrådets ønsker til kommunens fysiske udvikling, hvilket er en god grund for borgere og erhvervsliv til at interessere sig for den.

Nu er en ny kommuneplan undervejs - den udgives hvert fjerde år - men denne gang lægger embedsmænd og politikere op til, at der skal ændres i den tidligere fastlagte proces. Det har nemlig hidtil været sådan, at et byråd vedtager kommuneplanen ganske kort tid før, et nyt byråd tiltræder, hvilket så at sige binder nye politikere op på et dokument, der indeholder væsentlige beslutninger, som andre politikere før dem har truffet, og som de helt nye byrådsmedlemmer medlemmer ikke har et dybere kendskab til, mens de, der er genvalgte, har et godt kendskab til dem.

Derfor er det besluttet, at det siddende byråd godt nok involveres kraftigt i forhold til det næste udkast til kommuneplan-forslag, der er på trapperne og skal sendes i offentlig høring, men at endelig vedtagelse af den nye kommuneplan først sker i det nye byråd, der vil tiltræde 1. januar 2022.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Kongeskibet satte et kulinarisk punktum for 101 års genforening

Sport

En ærlig Kasper Hjulmand: Vi skulle aldrig være gået på banen igen med chokerede spillere

Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Sønderborg

Gense videoen: Dronningen holder reception på Kongeskibet i Sønderborg

Annonce