Annonce
Aabenraa

Praksis i landsbysogn ramte langt forbi skiven

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af menighedsråd, fortæller, at der er helt klare regler for habilitet og praksis ved fordeling af håndværkeropgaver. Foto: Henrik Petit
Inhabilitet og manglende indhentning af tilbud matcher ikke anbefalingerne fra Landsforeningen af menighedsråd.

Holbøl: Den praksis, det tidligere menighedsråd i Holbøl har benyttet sig af, når der skulle findes håndværkere, stemmer ikke overens med retningslinjerne fra Landsforeningen af menighedsråd.

Habilitetsreglerne er helt klare, når et medlem af menighedsrådet kan lukrere på en sag.

- Det er ikke menighedsrådsformanden, men menighedsrådet, der bestemmer, og i sager, hvor man selv har en økonomisk interesse i sagens udfald, kan man ikke deltage i behandlingen og være med i beslutningen, siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af menighedsråd - en interesse- og arbejdsgiverorganisation for landets cirka 1.700 menighedsråd.

Annonce

Det siger loven

  • Menighedsrådslovens paragraf 26 omhandler habilitet: Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen.
    • Stk. 2. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Enige med provstiudvalg

I Holbøl har man ikke prioriteret at indhente tilbud på håndværkeropgaverne, før man fik en påtale fra provstiudvalget. Derfor kunne menighedsrådsformand Per Ihle i sin egenskab af malermester i perioden fra 2012 til 2018 stå for samtlige maleropgaver til en samlet værdi af 360.000 kroner.

I Aabenraa Provsti er reglerne ikke til at tage fejl af. Der skal indhentes to, helst tre tilbud på opgaver for over 50.000 kroner, og Landsforeningen af menighedsråd er helt på linje.

- Det er den normale fremgangsmåde, og det er også det, vi anbefaler fra Landsforeningen af menighedsråd, når det er opgaver af en vis størrelse, siger Søren Abildgaard.

Formanden understreger dog også, at man ikke skal være afskåret fra at udføre opgaver som håndværker i et sogn, hvor man sidder i menighedsrådet.

Spillereglerne skal bare overholdes.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Drop skattemur for virksomheder

Skatteminister Morten Bødskov (S) pønser på at indføre en skat på, at virksomhedsejere overdrager aktierne i deres selskaber til en erhvervsdrivende fond - ofte i stedet for et traditionelt generationsskifte. Og det kan med det samme slås fast, at det er en ualmindelig dårlig idé. I Danmark har vi en mangeårig tradition for netop at drive selskaber i disse fondskonstruktioner, hvor aktierne fra ejerens holdingselskab skattefrit overdrages til en nystiftet erhvervsdrivende fond, og selskaber som Danfoss, A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, Lundbeck, Carlsberg og Grundfos drives netop efter denne model. Det er aldeles uvist, hvad der foregår i skatteministeriet, for forslaget er en del af udspil, der netop skulle lokke flere virksomhedsejere til at overdrage deres livsværk til erhvervsdrivende fonde, og det skorter heller ikke på eksperter, der slår fast, at vedtages Bødskovs forslag, bliver der ikke oprettet flere af den slags ejerkonstruktioner. Til Børsen siger indehaveren af Linak Bent Jensen, at han i en tid har overvejet at overdrage sine aktier til netop en erhvervsdrivende fond, men vedtages dette forslag, sker det helt sikkert ikke. De erhvervsdrivende fonde har vist sig anvendelige i Danmark, hvor mange selskaber konkurrerer globalt. Drives virksomheden gennem en erhvervsdrivende fond, sikrer man sig eksempelvis mod at blive købt af kapitalfonde og andre kortsigtede interesser. Man kan også sikre, at hovedsæder og dermed arbejdspladser bliver i Danmark, og det har mange virksomhedsejere interesser i. Så store, at de donerer hele eller dele af deres familieformuer uden at få en krone for det. Således har eksempelvis stifteren af Blue Water Shipping i Esbjerg, Kurt Skov, for ikke så lang tid siden givet 75 procent af aktierne i sit livsværk til en erhvervsdrivende fond, hvilket sikrer, at virksomhedens hovedsæde skal ligge i Esbjerg samt at virksomheden ikke kan blive opkøbt. Vi må håbe, at et erhvervsvenligt flertal i Folketinget får retvist skatteministeren.

112

Lastbiluheld med skinker: Vindmølletransport får 22 timers ufrivilligt ophold i Ribe

Danmark

Anden brøler fra myndighederne: Derfor må udskældt omskæringlæge fortsætte

Annonce