Annonce
Vejen

Trafikalt kaos på Chr. Sørensensvej skal stoppes

Chr. Sørensensvej er smal - så smal, at de store lastbiler til Protræ fristes til at skyde genvej ind over transportvirksomheden S. Chr. Sørensens arealer. Derfor er der blevet opsat dette skilt med oplysning til chaufførerne, at de skal blive på vejen - hele vejen - til Protræ ad Nordvang. Foto: Søren Dippel
Det kan blive nødvendigt at udvide Chr. Sørensensvej og Gl Vejenvej for at forbedre til- og frakørsel til Protræ. Parkerings- og ventemuligheder for lastbiler skal også forbedres.
Annonce

Skodborg: Trafikken af lastbiler til og fra et par af Skodborgs virksomheder har længe nok givet anledning til et trafikalt kaos på Chr. Sørensensvej. Her har transportvirksomheden S. Chr. Sørensen og trælasthandlen Protræ adresse side om side. Begge virksomheder er også ejere af den private fællesvej Nordvang.

Vareleveringen til Protræ i Skodborg sker i dag fortrinsvis ad Chr. Sørensensvej og Nordvang. Men situationen på stedet er, at transporterne til Protræ ofte anvender S. Christian Sørensens arealer til at vente og at parkere på.

Protræ kan nemlig ikke altid håndtere de mange transporter hurtigt nok, fordi de ofte ankommer stort set på samme tidspunkt. Nogle af transporterne ankommer også tidligt om morgenen og må vente uden for porten. Ved spidsbelastning kan der opstå kø helt ud på Skodborg Røddingvej.

Vejen Kommunes tekniske afdeling har undersøgt sagen og er kommet frem til, at med de nuværende trafikmængder til Protræ er den trafikale situation omkring vareleveringen uholdbar.

Samarbejde

Formand for Udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen fortæller, at Vejen Kommunes tekniske afdeling i øjeblikket samarbejder med Protræ om et forslag til den fremtidige til- og frakørsel til virksomheden og om etablering af parkerings- og ventemuligheder for lastbiler.
Annonce

Muligt parkeringsforbud

I fremtiden kan det ovenikøbet blive endnu værre, for den gældende lokalplan 292 åbner mulighed for en udvidelse af produktionen ved Protræ med flere transporter til følge. Derfor bør der udarbejdes en langsigtet løsning samtidig med, at forholdene ved S. Chr. Sørensen forbedres på kort sigt.

Senest er medlemmerne af Udvalget for teknik og miljø blevet orienteret om, hvordan problemerne kan løses. En del af den langsigtede løsning vil være at udvide Chr. Sørensensvej og Gl Vejenvej, mens kommunen på kort sigt vil asfaltere kanterne på Chr. Sørensensvej og eventuelt opsætte steler.

Vejen Kommune ønsker samtidig at nedbringe parkeringen på de offentlige veje omkring Protræ om nødvendigt ved opsætning af skilte med parkeringsforbud. Men med de nuværende trafikmængder ville et parkeringsforbud på Chr. Sørensensvej udløse kaotiske tilstande eller de ville ikke kunne overholdes. Transporterne kan ikke vende, når de først er kørt ind på vejen. Som udgangspunkt må parkering derfor ske på virksomhedens egen grund.

Med de nuværende trafikmængder til Protræ er den trafikale situation omkring vareleveringen uholdbar. Chr. Sørensensvej bør derfor udvides. Foto: Søren Dippel
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Fællessang i Over Jerstal Bypark

Annonce