Annonce
Esbjerg

Tvist afgjort: Lønforskel på 80.000 mellem ledere i Esbjerg Kommune er i orden

Esbjerg Kommune vandt løntvisten med BUPL, men fagforbundet har ikke kastet håndklædet i ringen. Foto: Jacob Schultz
Esbjerg Kommune forskelsbehandler på lønnen, selv om funktionen er identisk, mener BUPL i en tvist om lønniveau for henholdsvis læreruddannede og pædagoguddannede ledere på samme ledelsesniveau. Nu er tvisten afgjort til Esbjerg Kommunes fordel.

Esbjerg Kommune: De læreruddannede ledere af undervisningen i Esbjerg Kommune har en årsindtægt, der er 80.000 kroner højere end de pædagoguddannede kolleger i fritidsdelen – klub og SFO – selv om jobbeskrivelsen og ansvaret er det samme.

Og det er helt i orden, for nu har en opmand blåstemplet lønforskellen og givet Esbjerg Kommune medhold. Esbjerg Kommune må således gerne give højere løn til ledere af skolens undervisning end til ledere af fritidsdelen.

Selve sagens kerne kan føres nogle år tilbage, da Esbjerg Kommune indførte en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, så en skoleleder har ansvaret for skoler på flere matrikler. Skolerne på de enkelte matrikler ledes af en pædagogisk leder for undervisningsdelen - en lærer - og en pædagogisk leder for fritidsdelen - en pædagog. De to ledere har delt ledelse, og jobbeskrivelsen og ansvaret er det samme. Alligevel ser lønsedlen altså helt forskellig ud.

Annonce

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) var så utilfreds med forskelsbehandlingen, at fagforbundet i januar i år førte sagen op på det højeste niveau, nemlig en såkaldt ”interessetvist på niveau 4", som involverer Kommunernes Landsforening, BUPL og en opmand. Det var første gang i BUPL’s historie, at en interessetvist blev taget op på dette niveau.

Individuelle forhandlinger

I sagen stillede BUPL krav om, at de pædagogiske ledere for fritid skulle aflønnes på samme niveau som pædagogiske ledere for undervisning, og den netop offentliggjorte afgørelse er et meget ærgerligt signal, mener BUPL.

Selv om BUPL Sydjylland anerkender afgørelsen for den samlede gruppe, understreger næstformand Ulla Koustrup, at fagforeningen vil følge sagen til dørs og bede om forhandlinger for lederne individuelt.

- Opmandens afgørelse gør det klart, at kommunen ikke kan pålægges at give samme løn til de to ledergrupper. Men der er jo intet, som forhindrer kommunen i netop at gøre det - og dermed reelt signalere, at kommunen mener det, når man taler om ligeværdig ledelse. Så vi håber, at Esbjerg Kommune besinder sig, så den ligeværdighed de søger med den nye organisering, også kommer til at afspejle sig på lønsedlen, siger Ulla Koustrup.

Hun understreger samtidig, at det er positivt, at Esbjerg Kommune har indført flerfaglig ledelse og anerkender, at lærere og pædagoger bidrager med hver deres faglighed.

- Det styrker i den grad børns trivsel og læring. Men vi synes ikke, det er rimeligt, at to ledere med samme store ansvar har så markant en lønforskel. Derfor har vi kæmpet kampen hele vejen for at få en retfærdig og kollektiv lønaftale. Det lykkedes os desværre ikke, og det er vi naturligvis meget ærgerlige over. Men vi kæmper stadig videre for en ligeværdig løn til vores ledere, og vi ser frem til at forhandle med Esbjerg Kommune, siger Ulla Koustrup.

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune, har ikke yderligere kommentarer til afgørelsen ud over, at kommunen naturligvis tager den efterretning.

Kort om sagen

Da sagen om løntvisten kom frem i januar i år skrev BUPLs fagblad, Børn & Unge, om sagen. I den forbindelse fandt fagbladet et kommunalt jobopslag til to lederstillinger, der skulle besættes til marts, og hvori der blandt andet stod:

”Vi ønsker, at vores to nye ledere skal dele lederskabet og i fællesskab lede skole og SFO. Selvfølgelig vil mange ledelsesopgaver blive fordelt, men vi mener det alvorligt, når vi siger, at matriklen skal ledes i fællesskab, og at begge ledere skal forpligte sig til ledelse i både skole og SFO".

Jonna Jul Gudmundsen, formand for BUPL Sydjylland, oplyste dengang til fagbladet, at kommunens hovedargument er, at lønforskellen er kulturelt betinget – at der er tradition for at lærere får højere løn end pædagoger. 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce