Annonce
Debat

Vi bygger gerne et nyt supermarked i Østerbyen

Læserbrev: I Det Faglige Hus har vi også fulgt med i den senere tids debat om Bøndergårdsvej, hvor boligforeningen Ungdomsbo ønsker at nedlægge den nuværende centerbutik og erstatte den med boliger.

I Plan- og Miljøudvalget er der en generel holdning, at der fortsat skal være en dagligvareforretning i kvarteret af hensyn til de mange beboere i område, der ikke selv har bil. En underskriftsindsamling med 1800 underskrifter fra borgere, der ønsker at bevare en dagligvareforretning i den del af Østerbyen, er jo et tydeligt vink, at lokalbefolkningen også i fremtiden vil handle lokalt.

Nu kan man jo ikke tvinge en almennyttig boligforening til at udleje et erhvervslejemål, og heller ikke til at sælge sin jord. Derfor melder vi os klar med en pragmatisk løsning, nemlig at opføre et supermarked på Darumvej 49-53 eller Darumvej 140, på arealer som vi allerede råder over. Begge lokaliteter ligger i gå- og cykelafstand fra den nuværende butik på Bøndergårdsvej, og ganske tæt på alle ældreboligerne omkring ældrecentret ved Gammelby Skole.

Vi har kontakt til en købmandskæde, der står på spring til Esbjerg, når muligheden melder sig, men hvis der også skal være plads de specialafdelinger, som nu en gang findes i et større supermarked, er det nødvendigt at ændre bydelens status, så det er muligt at bygge en meget stor dagligvareforretning i stedet for nu, hvor der kun må bygges to butikker med en størrelse på maksimalt 1200 kvadratmeter.

På Darumvej har der tidligere været flere købmandsforretninger og senest en Aldi-butik. Derudover har denne ende af Østerbyen haft flere Fakta-butikker og SuperBrugsen, som også måtte lukke. Vi har allerede taget initiativ til at gennemføre en detailhandels-analyse for at undersøge og dokumentere, at der er et solidt kundeunderlag for en ny dagligvarebutik.

Så snart Esbjerg Byråd begynder at ændre status for denne del af Østerbyen, så lokalcenter bliver til bydelscenter, tager vi igen kontakt til supermarkedskæden, for sammen med den at projektere et nyt, stort og attraktivt supermarked til gavn for både de nuværende indbyggere og for den fremtidige bosætning i Østerbyen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce