Annonce
Sønderborg

Kasernen bliver til foreningshus: Nu skal 80 millioner findes

Sønderjyllands Sangcenter med pige- og drengekoret rykkede i januar i år ind på 3. sal i hovedbygningen. Det er da også planen at både den og en mindre administrationsbygning i kasernegården skal bruges til foreningshus. Arkivfoto: Timo Battefeld
Fremtiden for kommunens tilbageblevne del af Sønderborg Kaserne er nu politisk besluttet. Det koster i omegnen af 80 mio. kroner at fuldføre, så det bliver over de næste otte til ti år, vurderer borgmester Erik Lauritzen(S).

Sønderborg: I over 100 år var der militære aktiviteter fra først tysk og siden dansk side. For omkring fem år siden rykkede Udlændingestyrelsen ind med et asylcenter og en lejekontrakt med kommunen frem til efteråret 2017. Efterfølgende har kommunen forsøgt at sælge kasernen - gerne samlet, men siden opdelt da firmaet Castra Aps erhvervede tre bygninger til blandt andet liberalt erhverv og en Bed & Breakfast.

Kommunen ejer således stadig hovedbygningen med flagtårnet samt en mindre administrationsbygning og værkstedsbygningen.

- Vi har i økonomiudvalget taget en principbeslutning om, hvad vi gerne vil bruge kasernen til. Det betyder ikke, at pengene til det er der nu. Jeg vil tro, det kommer til at gå otte til ti år, inden vi er i mål med det, siger borgmester Erik Lauritzen(S) om planerne med kasernen til i omegnen af 80 mio. kroner.

De første penge til det kommer til at blive en del af de forestående budgetforhandlinger.

Annonce

Sønderborg Kaserne

Sønderborg Kaserne blev oprindelig opført i begyndelsen af 1900-tallet og skulle bruges som tysk flådestation.

Efter 1920 blev det kaserne, der blev købt af Sønderborg Kommune i 2014 efter at Hærens Sergentskole flyttede fra byen. Kasernen har frem til efteråret 2017 været udlejet til Udlændingestyrelsen og anvendt som asylcenter.

Tre bygninger er solgt til virksomheden Castra ApS, der har relation til telefonivirksomheden IP Nordic, og skal blandt andet indrettes til kontorer og Bed & Breakfast.

Hovedbygningen med flagtårnet samt en mindre administrationsbygning og værkstedsbygningen ejes stadig af Sønderborg Kommune. Det samme gælder den tidligere atletikbane mod nord.

Foreningshus

Sønderjyllands Sangcenter med pige- og drengekoret rykkede i januar i år ind på 3. sal i hovedbygningen. Det er da også planen at både den og en mindre administrationsbygning i kasernegården skal bruges til foreningshus.

Der arbejdes derfor nu videre med at flytte de foreninger, der i dag benytter lokalerne i Frivillighedens Hus i Perlegade og Aftenskolernes Hus i Voldgade samt både Sønderborg- og Ulkebøl Lokalhistoriske Arkiv kan flytte fra henholdsvis Asylvej 2 og Ulkebøl-Centret, der stadig bliver mere øde. Som bekendt nedlægges også biblioteksfilialen til august. Bygningen på Asylvej 2 skal sættes til salg. Også Sønderjyllands Danseakademi, som nu holder til på Reimerskolen er tiltænkt plads på kasernen.

Det er også besluttet, at den gamle militære Parolesale i stueplan skal føres tilbage til oprindelig stand og måske anvendes til militærhistorisk museum, ligesom auditoriet på 3. sal bevares.

Nok at tage fat på

I det hele taget er der nok at bruge penge på de kommende år, men uanset den fremtidige brug vurderer forvaltningen, at der her og nu et stort behov for renovering af hovedbygning, hvor der trænger vand gennem taget og er fare for løse tagsten. Begge dele i et sådant omfang, at en total udskiftning af taget er nødvendig. Også vinduerne kræver udskiftning for at sikre en tæt facade.

Men også indvendigt kræver meget nedslidte en udskiftning. Det besværliggøres af asbest i den lim, som gulvene er monteret med. Alle lofter skal tages ned for, at der kan etableres nye installationer, ligesom alle lysarmaturer skal udskiftes.

Den sidste kommunalt ejede bygning - værkstedet i gården sættes til salg. Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra potentielle købere.

Den tidligere atletikbane vil kommunen dog ikke udbyde til salg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce