Annonce
Varde

Politikerløfte: Ingen skoler bliver lukket, og ingen klasser bliver flyttet før sommeren 2023

Ansager Skole er den skole, der er mest udfordret i forhold til at have en mulighed for at leve op til politikernes minimumskrav. Arkivfoto: Joan Karlsen
Så er der ro på skoleområdet i et par år igen. Udvalget for Børn og Læring i Varde Kommune har besluttet, at alle skoler, der mangler elever generelt eller blot i deres 9. klasser er sikret frem til sommeren 2023.

Horne/Ansager/Tistrup/Næsbjerg: Alle børnebyer er fredet de næste par år. Og ingen 9. klasser bliver flyttet væk fra nogen af overbygningsskolerne i samme periode.

Det blev beslutningen på et møde i Udvalget for Børn og Læring. Her kunne politikerne sætte gang i en lukning af Horne Børneby og en flytning af 9. klasserne i Ansager og Næsbjerg, fordi et politisk fastsat minimums-elevtal ikke har været opfyldt to år i træk i de tre landsbyer. I stedet blev det besluttet at tage sagen op igen i oktober 2022. Her vil politikerne igen vurdere, om der skal sættes gang i lukninger, der i så fald vil ske ved sommerferien i 2023.

- Vi har besluttet at give dem en pause på to år til at arbejde med tingene, så de får tid og mulighed for at gøre noget og arbejde med de initiativer, som de nu har lanceret og introduceret os for. På den måde har vi lyttet til, hvad de siger, og vi forsøger også at skabe ro, siger udvalgsformand Peder Foldager.

Lidt den samme tilgang gælder for 9. klasse i Tistrup. Den er også for lille, men politikerne lover ikke at sætte gang i en lukning af klassetrinet, hvis den næste år igen er for lille.

Annonce

Forskønnelse og støtteforening

Det er Horne Børneby og 9. klasse på Ansager Skole, der har været i størst fare.

Horne Børneby har kun 92 børn samlet i børnehave og skole, men skal have 100 for at leve op til politikernes minimumskrav. Her har der været holdt borgermøde, og det har udmøntet sig i, at mange lokale borgere nu har involveret sig i at forskønne skole og børnehave, at give byen et pænere torv, at markedsføre byen bedre og flere andre ting.

Sagens kerne

  1. Et politisk flertal ønsker, at børnebyer - der består af både en skole og en børnehave - skal have mindst 100 børn. I Horne var der sidste år 97 børn og i år er der 92 børn. Sognet har børn nok, men en stor andel går på andre skoler.
  2. Samme flertal ønsker, at der er mindst 24 børn i 9. klasser. I Ansager var der sidste år 14 elever, og i år er der 19 elever. I Næsbjerg var der sidste år 21 elever og i år er der 20. I Tistrup var der elever nok sidste år, men i år er der kun 16 elever. Hvis man ser på elevtallet på skolernes andre klasser, så ligner det et varigt problem i Ansager, men kun et midlertidigt i Næsbjerg og Tistrup.
  3. Med tirsdagens beslutning kommer der ikke til at ske lukninger af hverken hele børnebyer eller af 9. klasser i år eller næste år.

I Ansager er der udsigt til, at 9. klasse bliver ved med at være under de 24, der er politikernes minimumsønske. På hele skolen er der kun ét klassetrin med mindst 24 elever, og der er ingen fødeskoler rundt om Ansager.

Er det ikke bare at trække pinen ud at lave den her beslutning?

- Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er jo faktisk det, Ansager har bedt os om: At få tid til at arbejde med tingene. Det er da rigtigt, at det nok er sværere i Ansager end nogen af de andre steder, men jeg ved også, at de arbejder med tingene og for eksempel har fået lavet en støtteforening. Det kan man sige, at der ikke kommer flere børn af, men de arbejder med det, og der er fornyet bosætning i Ansager, svarer Peder Foldager.

Han påpeger, at Ansager Skoles elevtal i 9. klasse faktisk er bedre end i en tidligere prognose. Det viser for ham, at udviklingen kan vendes.

Annonce

Nye politikere

Med tirsdagens beslutning har det nuværende Udvalget for Børn og Læring også overladt opgaven med at sætte gang i en eventuel lukning til nye politikere. Der skal nemlig være valg i november 2021, så der er et nyt byråd og nye udvalg, når sagen tages op igen.


Det er simpelthen en imødekommenhed for, at de har vist vilje og initiativ til at arbejde med det her. Det synes vi, de skal have en reel mulighed for.

Peder Foldager (V) om hvorfor der nu skal være ro om skolestrukturen i to år
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce